Main menu

SZKOŁA POLICEALNA

> Opiekun w Domu Pomocy Społecznej

> Opiekunka dziecięca

> Technik elektroradiolog

> Technik farmaceutyczny

> Technik masażysta

> Technik sterylizacji medycznej

> Technik usług kosmetycznych

> Terapeuta zajęciowy

 

>> Zobacz więcej informacji o kierunkach 
>> Zobacz więcej informacji o Szkole Policealnej

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

> Asystent osoby niepełnosprawnej

> Florysta

> Opiekun medyczny

> Opiekunka środowiskowa

> Technik analityk

> Technik Archiwista

 

 

>> Zobacz więcej informacji o kursach
>> Zobacz więcej informacji o CKU

[/column]

[/columns]

Do pobrania