Main menu
banner specjalizacja pierwszego stopnia
Zapisz się on-line

Terapeuta zajęciowy

Terapeuta zajęciowy  prowadzi różnorakie formy i techniki terapii zajęciowej w procesie leczenia i rehabilitacji chorych. Celem jego pracy jest przywrócenie sprawności ruchowych, czuciowych oraz psychicznych pacjenta. Dzięki nabytej wiedzy medycznej, psychologicznej, socjologicznej pomaga w rekonwalescencji osób chorych i niepełnosprawnych.

Terapeuta zajęciowy to osoba, która stosuje rożne metody i  techniki  terapii zajęciowej np. ergoterapia – leczenie pracą  poprzez wykonywanie zajęć manualnych, socjoterapia – prowadzenie treningów umiejętności społecznych, opracowanie grupowych i indywidualnych  programów terapii dostosowanej do potrzeb, zainteresowań czy stanu zdrowia pacjenta, arteterapia – leczenie poprzez kontakt ze sztuką, zajęcia w z wykorzystaniem wszelakich technik z zakresu plastykoterapii, muzykoterapii, choreoterapii, biblioterapii.

Organizacja kształcenia

 • nauka w zawodzie Terapeuta zajęciowy- trwa 2 lata ( 4 semestry)
 • nauka kończy się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie i uzyskaniem tytułu terapeuty zajęciowego


Program nauczania dla zawodu Terapeuta zajęciowy 325907

 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • Język obcy zawodowy
 • Podstawy psychologii i pedagogiki
 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii
 • Język migowy
 • Podstawy terapii zajęciowej
 • Prowadzenie terapii zajęciowej
 • Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia

Szkoła organizuje przewidzianą planem nauczania praktyczną naukę zawodu w formie zajęć praktycznych i praktyki zawodowej. Zajęcia odbywają się w placówkach społeczno -medycznych. Najlepsi słuchacze mogą odbywać praktykę w placówkach zagranicznych w ramach programu Erasmus+.


Perspektywy zatrudnienia

 • oddziały szpitalne (ortopedia, geriatria, neurologia, psychiatria, pediatria),
 • rehabilitacja w szpitalach ogólnych,
 • sanatoria,
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze,
 • zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze,
 • warsztaty terapii zajęciowej,
 • zakłady pomocy społecznej,
 • świetlice terapeutyczne,
 • hospicja i ośrodki interwencji kryzysowej.

Terapeuta zajęciowy może sprawować funkcje kierownicze i organizacyjne. Może także prowadzić własną działalność gospodarczą.


Dodatkowe umiejętności i profity
/ dla chętnych chcących poszerzyć kompetencje zawodowe

> Płatne praktyki dla słuchaczy

> Bezpłatny certyfikowany kurs bukieciarstwa

> Bezpłatny certyfikowany kurs masażu klasycznego

 

Skip to content