Main menu
banner specjalizacja pierwszego stopnia
Zapisz się on-line

Asystent osoby niepełnosprawnej

Asystent osoby niepełnosprawnej
Kwalifikacja: Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej


Asystent osoby niepełnosprawnej
współtworzy programy rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej, doradza w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, zawodowego przekwalifikowania, kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem. Diagnozuje warunki życia i dąży do usuwania wszelkiego typu barier psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych. Pobudza aktywność osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny w celu zaspokojenia potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych. Planuje, kontroluje i ocenia indywidualny program pomocy osobie niepełnosprawnej. Włącza osobę niepełnosprawną w programy instytucji i placówek świadczących usługi rehabilitacyjne.

Zakres działań zawodowych asystenta wymaga posiadania określonych kompetencji personalnych i społecznych. Wśród nich, ze względu na charakter pracy, istotne znaczenie ma empatia i komunikatywność, kreatywność, konsekwencja, umiejętność współpracy w zespole oraz zdolność negocjowania pomocy i wsparcia.

Celem głównym działań zawodowych asystenta jest systematyczne wspieranie osoby niepełnosprawnej w jej dążeniu do uzyskania maksymalnej samodzielności życiowej społecznej.


Czas trwania nauki
8 – 10 miesięcy (system wieczorowy lub weekendowy)

Nauka jest bezpłatna, szkoła zapewnia praktykę zawodową u pracodawców. 

Program nauczania

 • Wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii
 • Elementy anatomii i patologii człowieka
 • Język migowy
 • Metodyka pracy asystenta osoby niepełnosprawnej
 • Organizacja wsparcia osoby niepełnosprawnej
 • Język obcy w pomocy społecznej
 • Terapia zajęciowa i aktywizacja
 • Praktyki zawodowe

Szkoła organizuje praktyczną naukę zawodu w formie zajęć praktycznych i praktyki zawodowej. Zajęcia odbywają się w domach pomocy społecznej, dziennych środowiskowych domach pomocy społecznej, klubach seniora, oddziałach i przychodniach rehabilitacyjnych, środowiskach domowych osób niepełnosprawnych.


Perspektywy zatrudnienia

 • ośrodki i domy pomocy społecznej,
 • środowiskowe domy samopomocy,
 • kluby samopomocy,
 • świetlice terapeutyczne,
 • fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze, niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej,
 • szpitale specjalistyczne,
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze, placówki  poradnictwa rodzinnego,
 • własna działalność gospodarcza w zakresie usług asystenckich

Skip to content