Main menu

Plany zajęć

Plany zajęć dla poszczególnych kierunków kształcenia wywieszone są na tablicach informacyjnych w budynku szkoły.
Trwają prace nad wdrożeniem planów zajęć na platformę edukacyjną CKZiU.
O gotowości tego rozwiązania poinformujemy państwa, gdy wdrożenie zostanie ukończone.