Main menu
link do kierunku opiekun w domu pomocy społecznej
link do kierunku opiekun medyczny
banner specjalizacja pierwszego stopnia
Zapisz się on-line

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI

Czwartek 16.00 – 19.00
Piątek 16.00 – 19.00
Sobota 09.00 – 15.00 (czynna podczas zjazdów)
Niedziela 09.00 – 15.00 (czynna podczas zjazdów)

Informacje ogólne

Księgozbiór biblioteki wg stanu na dzień 31.12.2020 to 7996 woluminów w tym materiałów na kasetach VHS i płytach CD/DVD oraz innych zbiorów elektronicznych

Biblioteka gromadzi podręczniki i specjalistyczną literaturę z zakresu:
– anatomii
– filozofii
– prawa
– pedagogiki
– socjologii
– pracy socjalnej
– medycyny społecznej
– patologii społecznej i resocjalizacji
– pielęgniarstwa
– pedagogiki specjalnej
– polityki społecznej
– psychologii (ogólnej, rozwojowej, społecznej)
– niepełnosprawności i rehabilitacji
– zarządzania i organizacji pomocy społecznej
– psychoterapii i psychopatologii
– języka niemieckiego
– ekonomii
– informatyki

Stale prenumerowane są czasopisma specjalistyczne:
– Problemy opiekuńczo-wychowawcze,
– Praca socjalna,
– Niepełnosprawność i rehabilitacja,
– Auxillium Pracy socjalnej,
– Na Temat,
– Wspólne Tematy,
– Tematy

W ramach biblioteki działa również czytelnia. Czytelnia czynna jest w godzinach pracy biblioteki.

Data ostatniej aktualizacji: 31.12.2020

Skip to content