Main menu

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI

Czwartek 16.00 – 19.00
Piątek 16.00 – 19.00
Sobota 09.00 – 15.00
Niedziela 09.00 – 15.00

HARMONOGRAM PRACY BIBLIOTEKI

PAŹDZIERNIK 2017
(5,6,7,8,13,19,20,21,22,26,27,28)

 

Informacje ogólne

Księgozbiór biblioteki wg stanu na dzień 12.10.2017 to 7473 woluminy oraz materiały na kasetach VHS i płytach CD/DVD

Biblioteka gromadzi podręczniki i specjalistyczną literaturę z zakresu:
– anatomii
– filozofii
– prawa
– pedagogiki
– socjologii
– pracy socjalnej
– medycyny społecznej
– patologii społecznej i resocjalizacji
– pielęgniarstwa
– pedagogiki specjalnej
– polityki społecznej
– psychologii (ogólnej, rozwojowej, społecznej)
– niepełnosprawności i rehabilitacji
– zarządzania i organizacji pomocy społecznej
– psychoterapii i psychopatologii
– języka niemieckiego
– ekonomii
– informatyki

Stale prenumerowe są czasopisma specjalistyczne:
– Problemy opiekuńczo-wychowawcze,
– Praca socjalna,
– Niepełnosprawność i rehabilitacja,
– Auxillium Pracy socjalnej,
– Na Temat,
– Wspólne Tematy,
– Tematy

W ramach biblioteki działa również czytelnia. Czytelnia czynna jest w godzinach pracy biblioteki.

Data ostatniej aktualizacji: 12.10.2017

Skip to content