Main menu
banner specjalizacja pierwszego stopnia
Zapisz się on-line

Specjalizacja I-go stopnia w zawodzie pracownik socjalny

 


Zapisz się on-lineSpecjalizacja I-go stopnia w zawodzie pracownik socjalny

Szkolenie adresowane jest do osób (zgodnie z § 8.2 Rozporządzenia):

 • posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, uzyskane na podstawie przepisów ustawy lub art. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy
  o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 48, poz. 320), lub posiadanie decyzji o uznaniu kwalifikacji
  w zawodzie regulowanym pracownika socjalnego na podstawie przepisów ustawy
  z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
  w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).
 • posiadających co najmniej 2-letni staż w zawodzie pracownika socjalnego.

Warunkiem uzyskania przez pracownika socjalnego I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny jest (zgodnie z §8.1. Rozporządzenia):

 1. posiadanie uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego
 2. posiadanie co najmniej 2-letniego stażu w zawodzie pracownika socjalnego
 3. ukończenie szkolenia z zakresu I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny
 4. zdanie egzaminu przed Regionalną Komisją Egzaminacyjną do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych.

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja będzie prowadzona do wyczerpania limitu miejsc.
Zapisy on-line

FORMULARZ ZAPISU NA SPECJALIZACJĘ I-GO STOPNIA W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY

www.ckziu.pl, e – mail: kontakt@ckziu.pl.
Zajęcia będą odbywać się w grupach 20 osobowych.

Koszt szkolenia 2 000zł.
Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych.

Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia szkolenia w zakresie specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny- zgoda Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 11 sierpnia 2021r. DPS-VI.5123.3.4.2021.MJ

Zapraszamy również do zapisów na  specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.  

 

wplp_post_views_count:
1562
Skip to content