Main menu
banner specjalizacja pierwszego stopnia
Zapisz się on-line

Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region

nowoczesna_szkola

  „NOWOCZESNA SZKOŁA ZAWODOWA – NOWOCZESNY REGION”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
Priorytet 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo
Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego,
Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU
Realizacja projektu:  01.01.2016 – 30.09.2018r.
 

Projekt skierowany do uczniów kierunku terapeuta zajęciowy.

 
KORZYŚCI DLA UCZNIA:
 Blended e-learningowy kurs doradztwa zawodowego – 32 godziny
 Warsztaty kompetencji informatycznych i naukowo-technicznych – 15 godzin
 Kurs języka obcego w zakresie tematyki zawodowej – 30 godzin
 Warsztaty dotyczące nowoczesnych rozwiązań wykorzystywanych w branżach zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami regionu – 24 godziny
 Warsztaty z elementami kształcenia dualnego z udziałem przedsiębiorców – 20 godzin
 Warsztaty postaw przedsiębiorczych i kreatywności – 32 godziny
 Warsztaty kompetencji matematycznych – 20 godzin
 Indywidualne i zbiorowe specjalistyczne kursy zawodowe w branżach zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami regionu
 Płatne staże u przedsiębiorców
 Dla aktywnych uczniów konkurs pn.: “Kreatywni liderzy” oraz finansowanie udziału w targach branżowych i wystawach targowych
KORZYŚCI DLA NAUCZYCIELA:
 Płatne praktyki dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego
 Seminaria tematyczne z elementami warsztatowymi dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego – 18 godzin
 Warsztaty branżowe dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego – 12 godzin
 Warsztaty z doradztwa zawodowego metodą blended e-learningową dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego – 16 godzin
 Doskonalące kursy zawodowe dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego – 40 godzin
 Wizyty studyjne dotyczące kształcenia dualnego
Lider Projektu
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego-
Departament Polityki Regionalnej, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy
Kontakt: tel. 041 306-70-13, e-mail: NowoczesnaSzkoła@sejmik.kielce.pl
Partnerzy
Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp.z o.o.
Kontakt: tel. 041 34-32-910, e-mail: biuro@it.kielce.pl
Gmina Kielce – Centrum Kształcenia Praktycznego
Kontakt: tel. 041 367-68-72, e-mail: sekretariat@ckp.kielce.pl
Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan
Kontakt: tel. 041 341-70-39, e-mail: biuro@szpp.eu
Współpraca
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Kontakt: tel. 041 362-45-48, e-mail: scdn@scdn.pl
Skip to content