Main menu

Pracownik socjalny

w KOLEGIUM PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH

Krótki opis kierunku

Pracownik socjalny (ang. social worker) – zawód, w którego zakresie leży działalność w środowiskach społecznych gdzie znajdują się jednostki wymagające pomocy w usamodzielnieniu, odzyskaniu lub umocnieniu zdolności do egzystowania w społeczeństwie. Swoje czynności opiera on na ustalonej naukowo diagnozie społecznej. Ma on integrować swoje działania wokół rodziny oraz jej środowiska społecznego i lokalnego. Praca jego ma na celu pedagogizowanie działań opiekuńczych oraz stosowanie profilaktyki opiekuńczej, której zadaniem jest uzupełnić wychowanie w rodzinie i poza szkołą.

Powinien on zadbać o zapewnienie swoim podopiecznym podstawowych warunków do życia poprzez pomoc finansową, rzeczową i psychiczną. Pracownik socjalny powinien również przyczyniać się do wzmacniania zdolności swoich podopiecznych do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów oraz pomóc w uzyskaniu pracy.


Specyfika zawodu

Praca pracownika socjalnego polega na opiekowaniu się ludźmi (np. w szpitalu), na pomocy i udzielaniu rad (np. bezrobotnym, bezdomnym, rodzinom patologicznym), oraz na współpracy z różnego rodzaju instytucjami biorącymi udział w organizowaniu pomocy społecznej. Pracownik socjalny pracuje zarówno w biurze czy domu pomocy społecznej jak i bezpośrednio w środowisku zamieszkania osoby, którą się zajmuje.


Osoba pracująca w tej grupie zawodowej posiada wiedzę z zakresu:

  • socjologii (analiza i ocena zjawisk)
  • pedagogiki (np. wpływ na zmianę sytuacji życiowej rodziny lub grupy)
  • psychologii (np. interwencja socjalna, pomoc osobom uzależnionym od alkoholu, narkomanom)
  • podstaw medycyny
  • prawa