Main menu
banner specjalizacja pierwszego stopnia
Zapisz się on-line

Organizacja pomocy społecznej

Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej

Z myślą o przyszłych kadrach  jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, osób kierujących lub przygotowujących się do zarządzania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, przedstawicieli i pracowników organizacji społecznych i pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych oraz osób prawnych działających w obszarze pomocy społecznej, wszystkich zainteresowanych poszerzeniem wiedzy na temat organizacji  i funkcjonowania systemu pomocy społecznej Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku – Kamiennej prowadzi nabór na  szkolenie specjalizacyjne z zakresu Organizacji pomocy społecznej.

Formularz zapisu

Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku – Kamiennej w 2020r. uzyskało zgodę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego z zakresu Organizacji pomocy społecznej. DPS-VI.5122.2.6.2020.MJ i od 2020r. sukcesywnie uruchamiamy kolejne edycje szkoleń.


Szkolenie realizujemy w trybie niestacjonarnym (soboty i niedziele co 2 tygodnie)

Na szkolenie przewidziane jest 265 godzin. 


Szkolenie skierowanie jest do:

  1. Zatrudnionych w jednostkach pomocy społecznej, w tym osób kierujących lub przygotowujących się do zarządzania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej,
  2. Przedstawicieli i Pracowników organizacji Społecznych i pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych oraz osób prawnych działających w obszarze pomocy społecznej,
  3. Wszystkich zainteresowanych poszerzeniem wiedzy na temat organizacji i funkcjonowania systemu pomocy społecznej.

 Uprawnienia po odbyciu szkolenia

Posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej jest jednym z wymogów dla osób kierujących jednostką organizacyjną pomocy społecznej, dlatego też nasze szkolenie wypełnia ten wymóg.

Rekrutacja

  • on-line poprzez formularz zgłoszeniowy. Formularz zapisu >> Tutaj
  • Zapisać można się również osobiście w siedzibie Kolegium Pracowników Służb Społecznych, przy ul. Legionów 124, 26-110 Skarżysko-Kamienna
  • Korespondencyjnie wysyłając dokumentację na adres Kolegium Pracowników Służb Społecznych, przy ul. Legionów 124, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Rekrutacja prowadzona jest do wyczerpania limitu miejsc (20 osób)


Koszt szkolenia

2.500 złotych (płatne wg zasad określonych w umowie)

Szczegółowe informacje na ten specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej  można uzyskać pod nr tel. (41) 25 31 946, lub mailowo wysyłając zapytanie na  kontakt@ckziu.pl

 

 

wplp_post_views_count:
3831
Skip to content