Main menu
banner specjalizacja pierwszego stopnia
Zapisz się on-line

Konkursy i przetargi

CKZiU.262.3.2023 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla CKZiU w Skarżysku-Kamiennej

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla CKZiU w Skarżysku-Kamiennej Termin składania ofert upływa 17.11.2023 o godz. 10.00 Ofertę podpisaną elektronicznie należy złożyć poprzez skrzynkę ePUAP CKZiU w Skarżysku-Kamiennej lub mailowo na adres kontakt@ckziu.pl W sekcji załączniki znajduje się szczegółowa dokumentacja.  …

Remont schodów zewnętrznych w budynku CKZiU – II termin

CKZIU.262.2.2023 Postępowanie dot. zadania nieobjętego ustawą Prawo zamówień publicznych Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. Remont schodów zewnętrznych w  budynku Centrum Kształcenia  Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej przy ul  Legionów 124 Termin składania ofert: 07.07.2023 do godz. 10.00  …

Remont schodów zewnętrznych w budynku CKZiU

CKZIU.262.2.2023 Postępowanie dot. zadania nieobjętego ustawą Prawo zamówień publicznych Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. Remont schodów zewnętrznych w  budynku Centrum Kształcenia  Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej przy ul  Legionów 124 Termin składania ofert: 19.06.2023 do godz. 10.00  …

CKZiU 262.1.2022 Przebudowa połaci dachowej i odwodnienia dachu wraz z remontem pokrycia dachowego na budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej przy ul Legionów 124

Przebudowa połaci dachowej i odwodnienia dachu wraz z remontem pokrycia dachowego na budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej przy ul Legionów 124 Postępowanie jest prowadzone na platformie https://ezamowienia.gov.pl Link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2c2b7bed-ba50-11ec-9f44-6e63702cb2f7…

Zaproszenie nr 2 do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej zaprasza ponownie do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego – laptopy – 2 zestawy. Termin składania ofert: 19.11.2021 godz. 11.00 Osoba kontaktowa: Łukasz Płusa tel. 412531946 lub mailowo na kontakt@ckziu.pl Dokumentacja znajduje się w sekcji do pobrania.    …

Zaproszenie do złożenia oferty na Remont istniejącej konstrukcji stropu nad piwnicą pod pomieszczeniami biblioteki w CKZiU w Skarżysku-Kamiennej

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej zaprasza do złożenia oferty na Remont istniejącej konstrukcji stropu nad piwnicą pod pomieszczeniami biblioteki w Centrum Kształcenia Zawodowego  i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej Szczegółowe informacje zawarte są w załącznikach do niniejszego zaproszenia. Ofertę w języku polskim spełniającą warunki określone w zapytaniu należy złożyć w zaklejonej kopercie oznaczonej nazwą i…

Skip to content