Main menu

Aktualności

Konkursy i przetargi

CKPSS.272.1.2016 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dyrektor Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej informuje o wynikach postepowania prowadzonego w trybie zaproszenia do składania ofert na „Remont pomieszczeń na I-szym piętrze w Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej” W wymaganym terminie tj. do dnia 11.03.2016 do godz. 10.00 wpłynęły następujące oferty: 1. Firma Ogólnobudowlana BudPrzem, Busko-Zdrój – ilośc pkt. 75,02%…

CKPSS.272.1.2016 Zaproszenie do składania ofert na remont pomieszczeń na I-szym piętrze w budynku CKPSS w Skarżysku-Kamiennej

Dyrektor Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku- Kamiennej, zaprasza do składania ofert w zamówieniu publicznym nie objętym ustawą Prawo zamówień publicznych poniżej 30.000 euro na remont pomieszczenia magazynku, pomocy naukowych oraz pracowni rehabilitacji w Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej. Treść ogłoszenia  Załączniki do pobrania: Informacje szczegółowe Załącznik nr 1 – Kosztorys nakładczy – budowlany Załącznik nr…

CKPSS.272.4.2015 – Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dyrektor Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku- Kamiennej, informuje że w zamówieniu publicznym nie objętym ustawą Prawo zamówień publicznych poniżej 30.000 euro na remont pracowni samoobrony w Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej wybrano najkorzystniejszą ofertę. Najkorzystniejszą ofertę złożył: Zakład Remontowo-Budowlany. Rafał Wójcik.  ul. Powstańców Warszawy 16/3 26-110 Skarżysko-Kamienna z zaoferowaną ceną brutto za realizację…

CKPSS.272.4.2015 – Zaproszenie do składania ofert na remont pracowni samoobrony w Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej

Dyrektor Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku- Kamiennej, zaprasza do składania ofert w zamówieniu publicznym nie objętym ustawą Prawo zamówień publicznych poniżej 30.000 euro na remont pracowni samoobrony w Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej. Treść ogłoszenia  Załączniki do pobrania: Informacje szczegółowe Załącznik nr 1 – Kosztorys nakładczy – budowlany Załącznik nr 1a – Kosztorys nakładczy – elektryczny…

CKPSS.272.3.2015 – Zaproszenie do składania ofert na remont pomieszczeń KSP i MCI w CKPSS w Skarżysku-Kamiennej

Dyrektor Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku- Kamiennej, zaprasza do składania ofert w zamówieniu publicznym nie objętym ustawą Prawo zamówień publicznych poniżej 30.000 euro na remont pomieszczeń KSP i MCI w Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej. Treść ogłoszenia  Załączniki do pobrania: Informacje szczegółowe Załącznik nr 1 – Kosztorys nakładczy – KSP – budowlany Załącznik nr…

CKPSS.272.2.2015 Zaproszenie do składania ofert w zamówieniu publicznym nie objętym ustawą Prawo zamówień publicznych poniżej 30.000 euro na wymianę części ogrodzenia działki Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych – etap II

Dyrektor Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej zaprasza do składania ofert w zamówieniu publicznym nie objętym ustawą Prawo zamówień publicznych poniżej 30.000 euro na wymianę części ogrodzenia działki Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych – etap II Treść ogłoszenia Załączniki do pobrania: Informacje szczegółowe Załącznik nr 1 – Przedmiar robót Załącznik nr 1a – Kosztorys…

CKPSS.272.4.2014 Zaproszenie do składania ofert cenowych na remont pomieszczenia prysznicy oraz świetlicy w CKPSS w Skarżysku-Kamiennej

Ogłoszenie: Ogłoszenie wyników Ogłoszenie: Treść zaproszenia Załączniki: Informacje szczegółowe do zaproszenia Załącznik nr 1 – Kosztorys nakładczy – prysznice – budowlany Załącznik nr 1a – Kosztorys nakładczy – prysznice – elektryczny Załącznik nr 1b – Projekt – prysznice – elektryczny Załącznik nr 2 – Kosztorys nakładczy – świetlica – budowlany Załącznik nr 2a – Kosztorys…

CKPSS.272.3.2014 Zaproszenie do składania ofert cenowych na wymianę części ogrodzenia działki CKPSS w Skarżysku-Kamiennej.

Ogłoszenie wyników: Wynik postępowania – aktualizacja Wynik postępowania Ogłoszenie: Treść zaproszenia Załączniki: Informacje szczegółowe do zaproszenia Załącznik nr 1 – Przedmiar robót Załącznik nr 1a – Kosztorys nakładczy Załącznik nr 2 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowalnych Załącznik nr 3 – Formularz Ofertowy Załącznik nr 4 – Oświadczenie nr 1 Załącznik nr 5…