Main menu
banner specjalizacja pierwszego stopnia
Zapisz się on-line

Konkursy i przetargi

CKZiU 262.1.2022 Przebudowa połaci dachowej i odwodnienia dachu wraz z remontem pokrycia dachowego na budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej przy ul Legionów 124

Przebudowa połaci dachowej i odwodnienia dachu wraz z remontem pokrycia dachowego na budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej przy ul Legionów 124 Postępowanie jest prowadzone na platformie https://ezamowienia.gov.pl Link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2c2b7bed-ba50-11ec-9f44-6e63702cb2f7…

Zaproszenie nr 2 do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej zaprasza ponownie do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego – laptopy – 2 zestawy. Termin składania ofert: 19.11.2021 godz. 11.00 Osoba kontaktowa: Łukasz Płusa tel. 412531946 lub mailowo na kontakt@ckziu.pl Dokumentacja znajduje się w sekcji do pobrania.    …

Zaproszenie do złożenia oferty na Remont istniejącej konstrukcji stropu nad piwnicą pod pomieszczeniami biblioteki w CKZiU w Skarżysku-Kamiennej

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej zaprasza do złożenia oferty na Remont istniejącej konstrukcji stropu nad piwnicą pod pomieszczeniami biblioteki w Centrum Kształcenia Zawodowego  i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej Szczegółowe informacje zawarte są w załącznikach do niniejszego zaproszenia. Ofertę w języku polskim spełniającą warunki określone w zapytaniu należy złożyć w zaklejonej kopercie oznaczonej nazwą i…

Zaproszenie do składania ofert na remont biblioteki i magazynku środków czystości

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej zaprasza do złożenia oferty na Remont biblioteki i magazynku środków czystości w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej.  Szczegółowe informacje zawarte są w załącznikach do niniejszego zaproszenia. Ofertę w języku polskim spełniającą warunki określone w zapytaniu należy złożyć w zaklejonej kopercie oznaczonej nazwą i adresem firmy składającej…

Zaproszenie do składania ofert – Remont pracowni informatycznej

Przedmiot zapytania Remont pracowni informatycznej w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej zgodnie ze szczegółowym zakresem prac określonych w niniejszym zaproszeniu, przedmiarem robót w branży budowlanej. Dokumentację można odebrać osobiście w siedzibie Centrum w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Legionów 124. Dokumentacja może również zostać przesłana elektronicznie na wskazany przez podmiot adres mailowy lub można ją…

Skip to content