Main menu
banner specjalizacja pierwszego stopnia
Zapisz się on-line

Pracownie i wyposażenie

Słuchacze CKPSS zdobywają cenne doświadczenia nie tylko na praktykach u pracodawców, ale też podczas zajęć laboratoryjnych w szkole. W ten sposób budują swoją karierę zawodową na solidnym fundamencie już od pierwszych dni nauki.

Uczniowie odbywają zajęcia w salach wykładowych i pracowniach specjalistycznych. Szkoła posiada m.in. pracownię zdrowia, pracownię rehabilitacyjną i pracownię technologii postaci leku. Wszystkie są zaopatrzone i wyposażone w sprzęt i pomoce odpowiadające wymaganiom podstawy programowej. Ponadto Centrum posiada również dwie nowoczesne sale informatyczne (a w nich komputery typu PC i Apple), pracownię samoobrony, pracownię Warsztatów Terapii Zajęciowej i pracownię florystyczną.

Dzięki tak przygotowanej bazie nauka staje się czystą przyjemnością.

Zobacz jak wyglądają nasze pracownie:

> Pracownia TPL
> Pracownia rehabilitacyjna
> Pracownia zdrowia
> Pracownia komputerowa
> Pracownia WTZ
> Pracownia florystyczna
> Sala konferencyjna

Poza bazą dydaktyczną Centrum inwestuje również w budynek szkoły. Placówka każdego roku podnosi estetykę i komfort swoich pomieszczeń, jak i terenów przyszkolnych. W maju 2015 r. zakończono remont ogrodzenia. Kilka miesięcy wcześniej odnowiono pomieszczenie świetlicy, gdzie obecnie mieści się sala konferencyjna. Natomiast w latach poprzednich dokonano termomodernizacji budynku, odnowiono elewację, przeprowadzono remont I piętra (korytarze i klatki schodowe) i oddano do użytku pracownię technologii postaci leku.

Skip to content