Main menu
banner specjalizacja pierwszego stopnia
Zapisz się on-line

Higienistka stomatologiczna

Higienistka stomatologiczna zawód zaliczany do grona średniego personelu medycznego, którego praca związana jest z szeroko rozumianą profilaktyką stomatologiczną. Osoba wykonująca ten zawód przygotowana jest do wykonywania wielu zadań m.in.:
– asystowania lekarzowi stomatologowi przy różnego rodzaju zabiegach,
– prowadzenia stomatologicznej edukacji zdrowotnej oraz promocji zdrowia w różnych środowiskach,
– wykonywania zabiegów – scalingu, piaskowania, lakowania, irygacji czy lakierowania,
– samodzielnego wykonywania badań diagnostycznych na polecenie lekarza stomatologa,
– przygotowania gabinetu i środowiska pracy lekarza stomatologa zgodnie z obowiązującymi zasadami ergonomii pracy,
– opieki nad pacjentami w zakresie doradztwa związanego z profilaktyką próchnicy i higieną jamy ustnej.

Higienistka stomatologiczna może pracować w:
o różnego rodzaju poradniach i ośrodkach zdrowia,
o gabinetach stomatologicznych prowadzonych przez prywatne bądź publiczne jednostki oraz specjalizujące się w różnych gałęziach stomatologii,
o szkolnych gabinetach stomatologicznych,
o wszelkich instytucjach państwowych, samorządowych, społecznych i innych zajmujących się promocją i ochroną zdrowia, a także profilaktyką medyczną.

 

 

 

Skip to content