Main menu
banner specjalizacja pierwszego stopnia
Zapisz się on-line

Care4mobility

Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła w partnerstwie z WBS Training AG rozpoczęła realizację projektu Care4mobility

Promowanie efektywności mobilności osób kształcących się i szkolących zawodowo oraz uczących w zawodach opieki zdrowotnej i społecznej poprzez wdrożenie systemu ECVET.

Czas trwania projektu: październik 2015 – wrzesień 2017.

Koordynator: WBS Training AG, Drezno, Niemcy

 

 

 

 

Instytucje partnerskie:

1. Fondazione Ikaros, Bergamo, Włochy

 

 

 

2. ERCC, Klaipeda, Litwa

 

 

 

 

3. CKZiU, Skarżysko-Kamienna, Polska

 

 

 

 

 

4. ROC de Leijgraaf, Oss, Holandia

 

 

 

 

5. Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Erdemli, Turcja

 

 

 

 

 

Celem projektu jest promowanie mobilności uczniów, a przez to wspieranie młodych europejczyków w zwiększeniu swoich kompetencji językowych, międzykulturowych i zwiększenie możliwości dostępu do europejskiego rynku pracy.
Projekt ułatwi uznawanie kształcenia wielostronnego (nabytego podczas okres mobilności) pomiędzy uczestniczącymi instytucjami przez wdrażanie instrumentów ECVET. Będzie on skupiony na dziedzinie zdrowia i opieki społecznej, z powodu wysokiego zapotrzebowania na wykwalifikowanych pracowników w tych dziedzinach, zwłaszcza w Europie zachodniej.

Działania w ramach projektu
1. Analiza i znaczenie kształcenia i szkolenia zawodowego
a) Analiza rynku pracy w zawodach medycznych i opieki społecznej oraz określnie potrzeb rynku pracy,
b) Analiza struktury i treści kształcenia i szkolenia zawodowego w zakresie zdrowia i opieki społecznej w
uczestniczących w projekcie krajach,

2. Zapewnienie uznawania efektów uczenia się pomiędzy instytucjami uczestniczącymi
a) Opracowanie przejrzystych opisów istotnych efektów uczenia się zgodnie ze standardami ECVET,
b) Zdefiniowanie i uzgodnienie metod szkoleniowych do pozyskiwania efektów uczenia się
c) Zdefiniowanie i uzgodnienie metod oceny i dokumentowania wyników uczenia się,

3. Określenie wspólnych procesów wdrażania i rozwoju mobilności oraz dostosowanie wzorów do trwałej współpracy.
4. Formułowanie wniosków/wytycznych dla realizacji mobilności.
5. Testowanie wyników projektu poprzez ich wdrożenie i realizację w trakcie mobilności uczniów.

Projekt zakłada opracowanie zestawu jednostek efektów uczenia się, które będą nadawać się do realizacji w trakcie mobilności zawodowej ucznia. Szczególny nacisk należy położyć na wymagania rynku pracy jak i istniejące kierunki kształcenia zawodowego w instytucji w zakresie zdrowia i opieki społecznej. Ich analiza pozwoli partnerom projektu określić, które jednostki uczenia się stanowią godną uwagi wartość dodaną i w której instytucji (np. specjalna wiedza w dziedzinie opieki zdrowotnej w danym kraju). Każdy partner będzie odpowiedzialny, za opisanie co najmniej dwóch jednostek efektów uczenia się, które mogą nabyć uczniowie z zagranicy w trakcie realizacji projektu mobilności. Opis tych efektów będzie odbywać się zgodnie z zasadami ECVET. Zostaną one opisane w odniesieniu do wiedzy, umiejętności i kompetencji.

Partnerzy projektu opracują wytyczne do mobilności zawodowej w zakresie zdrowia i opieki społecznej ze szczególną uwagą skierowaną na proces kontroli jakości, tak aby gwarantowały walidację i uznawanie uzyskanych efektów kształcenia się w macierzystych instytucjach. Wytyczne skupią się na specjalnych wymaganiach mobilności w obszarze zdrowia i opieki społecznej. Wytyczne będą obejmować wszystkie etapy skutecznego wdrażania ucznia do mobilności tj.:
– przygotowanie do projektu mobilności – zawieranie umów partnerskich (protokoły ustaleń) oraz porozumienie o programie
zajęć.
– realizacja projektów mobilności – zapewnienie wysokiej jakości kształcenia, ocena i dokumentowanie wyników nauczania,
skuteczna organizacja struktury organizacyjnej.
– dalsze działania związane z projektami mobilności – zatwierdzenie i uznawanie efektów uczenia się w instytucji
macierzystej
– przegląd procesów dla przyszłych projektów mobilności.

Spotkania w ramach projektu
6 spotkań z dwoma uczestnikami z każdej instytucji partnerskiej według poniższego harmonogramu:
M1: Drezno, Niemcy
M2: Erdemli, Turcja
M3: Klaipeda, Litwa
M4: Skarżysko-Kamienna, Polska
M5: Bergamo, Włochy
M6: Oss, Holandia

Szkolenia:
Dla celów testowych projekt obejmie trzy grupy mobilności. Troje partnerów będzie wysyłać uczniów a troje przyjmować uczniów.
10 słuchaczy naszej szkoły odbędzie dwutygodniowe praktyki w Bergamo we Włoszech.

Spotkania ze społecznością podsumowujące projekt.
Po zakończeniu praktyk odbędzie się spotkanie służące rozpowszechnieniu projektu wśród społeczności lokalnej/regionalnej).

Skip to content