Main menu
banner specjalizacja pierwszego stopnia
Zapisz się on-line

Asystentka stomatologiczna

Asystentka stomatologiczna – to zawód, którego głównym zadaniem jest pomoc lekarzowi stomatologowi w leczeniu oraz obsłudze pacjentów. W trakcie nauki w szkole nabywa między innymi umiejętności:
– przygotowania gabinetu i stanowisko pracy lekarza dentysty,
– kompletowania zestawów podstawowych leków, wyrobów medycznych stosowanych do zabiegów stomatologicznych,
– przygotowania pacjentów do zabiegów, współpracy z lekarzem dentystą w czasie wykonywania zabiegów stomatologicznych i asystowania mu,
– użytkowania, przechowywania i konserwowania urządzeń i aparatów oraz instrumentów stomatologicznych,
– prowadzenia dokumentacji wykonanych zabiegów oraz rozliczenia zużytych leków i wyrobów medycznych.

Asystentka stomatologiczna to osoba, która asystuje lekarzowi stomatologowi w działalności leczniczej, w gabinecie stomatologicznym i poradni stomatologicznej. Zawód ten wykonywać może osoba, która posiada wykształcenie średnie medyczne w zawodzie asystentka stomatologiczna . Asystentka stomatologiczna pod nadzorem lekarza prowadzi działalność profilaktyczno-leczniczą.  Asystuje lekarzowi dentyście podczas zabiegów, także implantologicznych. Przygotowuje leki, materiały narzędzia i gabinet dentystyczny, a także konserwuje na bieżąco sprzęt stosowany w stomatologii.

Miejscem pracy asystentki stomatologicznej jest gabinet dentystyczny.

Skip to content