Main menu
banner specjalizacja pierwszego stopnia
Zapisz się on-line

Opiekunka dziecięca

Opiekunka dziecięca pełni funkcje wychowawczo-opiekuńcze. Wspomaga rozwój psychomotoryczny dzieci, a także działania profilaktyczne w zakresie ochrony zdrowia dziecka. Wykonuje zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne małych dzieci, dba o prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo dzieci.

Jest to zawód cieszący się dobrą opinią w społeczeństwie, dający duże perspektywy zatrudnienia w kraju i za granicą.


Organizacja kształcenia

 • nauka w zawodzie Opiekunka dziecięca trwa 2 lata ( 4 semestry)
 • organizacja nauki w szkole umożliwia słuchaczom zdobycie dyplomu  bez  przerywania dotychczasowego zatrudnienia lub studiów
 • absolwenci kierunku Opiekunka dziecięca otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu  potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,  prawo wykonywania zawodu


Program nauczania do zawodu Opiekunka dziecięca 325905

 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 • Zarys psychologii, pedagogiki i socjologii w ochronie zdrowia
 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • Język obcy zawodowy w opiece nad dzieckiem
 • Język migowy
 • Teoretyczne podstawy pielęgnowania i wychowania dziecka
 • Pielęgnacja i wychowanie dziecka – ćwiczenia
 • Komputerowe wspomaganie pracy opiekunki dziecięcej
 • Opieka nad dzieckiem – zajęcia praktyczne


Po ukończeniu kształcenia absolwent będzie potrafił:

 • planować i organizować pracę opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną;
 • pielęgnować dziecko zdrowe, chore i niepełnosprawne;
 • prowadzić działania wychowawcze i edukacyjne wspomagające rozwój psychofizyczny dziecka;
 • promować zdrowie i prowadzić działania profilaktyczne;
 • udzielać pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego dziecka.

Szkoła organizuje praktyczną naukę zawodu w formie zajęć praktycznych i praktyki zawodowej. Zajęcia odbywają się w żłobkach, przedszkolach, szpitalnych oddziałach dziecięcych. Najlepsi słuchacze mogą odbywać praktykę lub staż zawodowy w placówkach zagranicznych w ramach programu Erasmus +


Perspektywy zatrudnienia

 • żłobki, przedszkola, domy małego dziecka
 • sanatoria
 • dziecięce oddziały szpitalne
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze
 • kluby dziecięce
 • środowiska domowe dzieci

Dodatkowo absolwenci wyposażeni są w wiedzę i umiejętności pozwalające na zorganizowanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej z zakresu opieki nad dzieckiem.


Dodatkowe umiejętności
/dla chętnych chcących poszerzyć kwalifikacje zawodowe/

> Bezpłatny certyfikowany kurs  z zakresu stosowania kosmetyków dziecięcych

> Bezpłatny certyfikowany kurs  z zakresu  wspomagania dziecka rozwoju mowy i artykulacji

Skip to content