Main menu

Kierunki kształcenia w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej

Wszystkie kierunki w szkołach wchodzących w skład CKZiU są bezpłatne.
Ponadto szkoła organizuje dla słuchaczy praktyki zawodowe u pracodawców.
Terminy i godziny zajęć dostosowujemy do potrzeb kandydatów.

SZKOŁA POLICEALNA

> Technik farmaceutyczny
> Opiekun w Domu Pomocy Społecznej
> Opiekunka dziecięca
> Technik elektroradiolog
> Technik masażysta
> Technik sterylizacji medycznej
> Technik usług kosmetycznych
> Terapeuta zajęciowy

>> Zobacz więcej informacji o kierunkach 
>> Zobacz więcej informacji o Szkole Policealnej

KOLEGIUM PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH

Pracownik socjalny
Asystent rodziny

Specjalizacja w zakresie organizacji pomocy społecznej

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

> Asystent osoby niepełnosprawnej
> Florysta
> Opiekun medyczny
> Opiekunka środowiskowa
> Technik analityk
> Technik Archiwista

>> Zobacz więcej informacji o kursach
>> Zobacz więcej informacji o CKU

Do pobrania

Skip to content