Main menu
banner specjalizacja pierwszego stopnia
Zapisz się on-line

Policealna Szkoła Pracowników Służb Społecznych

Policealna Szkoła Pracowników Służb Społecznych powstała na bazie Medycznego Studium Zawodowego funkcjonującego od 1961 r. i przygotowującego młodzież do zawodu pielęgniarskiego. Ogółem do końca swojego istnienia (2001 r.) Studium wykształciło ponad 2300 pielęgniarek znajdujących zatrudnienie w placówkach służby zdrowia. Policealna Szkoła Pracowników Służb Społecznych powstała w miejsce Studium. Szkoła przygotowuje do zawodów niezbędnych w strukturach medycznych i społecznych. Aktualnie prowadzone kierunki kształcenia to:

 • terapeuta zajęciowy,
 • technik usług kosmetycznych,
 • technik sterylizacji medycznej,
 • technik farmaceutyczny,
 • technik masażysta,
 • opiekunka dziecięca,
 • opiekun w domu pomocy społecznej.
 • asystentka stomatologiczna
 • higienistka stomatologiczna
 • opiekun medyczny
 • asystent osoby niepełnosprawnej

Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym dla wszystkich zawodów, w których kształci. Wieloletnie doświadczenie w kształceniu pracowników dla potrzeb pomocy społecznej i służby zdrowia gwarantuje bardzo dobrą jakość nauczania przejawiającą się między innymi wysoką zdawalnością i dobrymi wynikami egzaminów zawodowych oraz wysokim wskaźnikiem zatrudnienia absolwentów. Sukcesy Szkoły to także wynik współpracy z instytucjami będącymi placówkami praktycznej nauki zawodu (szpital, apteki, instytucje pomocy społecznej, ośrodki opiekuńcze stacjonarne i dzienne, warsztaty terapii zajęciowej).

 

 

Skip to content