Main menu
banner specjalizacja pierwszego stopnia
Zapisz się on-line

Prace dyplomowe

Każdego roku w Kolegium Pracowników Służb Społecznych im. Mieczysława Michałowicza odbywają się obrony prac dyplomowych słuchaczy szóstego semestru kierunku pracownik socjalny. Prace dotyczą zagadnień pomocowych i prezentują praktyczne rozwiązania dla problemów socjalnych naszego regionu uwzględniając potrzeby osób wykluczonych i zagrożonych marginalizacją społeczną.

Informacje dotyczące pracy dyplomowej – projekt socjalny

Forma pracy

 • druk jednostronny
 • czcionka 12pt. Times New Roman
 • Tytuły rozdziałów 14pt. times New Roman pogrubiona
 • odstępy 1,5 wiersza
 • marginesy: lewy: 3,0 cm, prawy: 2,5 cm
 • strona tytułowa: tytuł projektu – czcionka 18pt. Times New Roman pogrubiona, pozostałe informacje na stronie tytułowej czcionką 14pt.

Struktura pracy

 • 1.Wstęp
 • 2.Część teoretyczna charakteryzująca problem
 • 3.Projekt socjalny
 • Zakończenie
 • Literatura
 • Ewentualne załączniki

Do złożenia w sekretariacie:

 • Dwa egzemplarze pracy dyplomowej (projektu) w tym: 1 egz. w twardej oprawie i 1 egz. termobindowany (+praca na podpisanym imieniem i nazwiskiem słuchacza oraz tytułem pracy nośniku CD/DVD)
 • Oświadczenia: o zgodzie na wykorzystanie pracy dyplomowej do celów dydaktycznych i promocyjnych w CKZiU. Oświadczenie prosimy wpiąć na końcu pracy dyplomowej.
Skip to content