Main menu
Zapisz się on-line

Opiekun medyczny

> Nazwa zawodu  –  Opiekun medyczny 532102
> Kwalifikacja MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Opiekun medyczny to nowy zawód wprowadzony na rynek pracy przez ministerstwo zdrowia. Zadaniem opiekuna medycznego jest wspomaganie pielęgniarki w podstawowej opiece nad pacjentami w zakresie wykonywania czynności pielęgnacyjno-higienicznych.

Z racji tego, że praca z pacjentami jest niezwykle odpowiedzialna, proces kształcenia i zdobywania kwalifikacji musi odbywać się na najwyższym poziomie. Właśnie taki oferuje Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych, gdzie niezbędną wiedzę i umiejętności zdobyć można zupełnie za darmo. Kształcenie prowadzą wykwalifikowani specjaliści praktycy. Nauka odbywa się w dobrze wyposażonych, nowoczesnych  pracowniach szkolnych oraz placówkach służby zdrowia. Najlepsi słuchacze mogą odbywać praktykę lub staż zawodowy w placówkach zagranicznych w ramach programu Erasmus+.


Czas trwania nauki
w systemie stacjonarnym (3 semestry).

> Nauka  jest  bezpłatna, szkoła zapewnia praktykę zawodową


Program nauczania

 • Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
 • Anatomia, fizjologia i patologia
 • Zdrowie publiczne
 • Opieka nad osobą chora i niesamodzielną
 • Pracownia zabiegów higienicznych
 • Podstawy prawa i ekonomiki
 • Zajęcia praktyczne


Perspektywy zatrudnienia

 • oddziały szpitalne
 • zakłady opiekuńczo – lecznicze
 • zakłady opiekuńczo – pielęgnacyjne
 • środowiska domowe osób chorych i niepełnosprawnych w kraju i za granicą

Dodatkowo absolwenci wyposażeni są w wiedzę i umiejętności pozwalające na zorganizowanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie organizowania i prowadzenia usług opiekuńczych

Do pobrania

Skip to content