Main menu
banner specjalizacja pierwszego stopnia
Zapisz się on-line

Opiekun medyczny

TRWA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2023/2024. ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW

> Nazwa zawodu  –  Opiekun medyczny 532102
> Kwalifikacja MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Opiekun medyczny to zawód wprowadzony na rynek pracy przez ministerstwo zdrowia. Zadaniem opiekuna medycznego jest wspomaganie pielęgniarki w podstawowej opiece nad pacjentami w zakresie wykonywania czynności pielęgnacyjno-higienicznych.

Z racji tego, że praca z pacjentami jest niezwykle odpowiedzialna, proces kształcenia i zdobywania kwalifikacji musi odbywać się na najwyższym poziomie. Właśnie taki oferuje Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych, gdzie niezbędną wiedzę i umiejętności zdobyć można zupełnie za darmo. Kształcenie prowadzą wykwalifikowani specjaliści praktycy. Nauka odbywa się w dobrze wyposażonych, nowoczesnych  pracowniach szkolnych oraz placówkach służby zdrowia. Najlepsi słuchacze mogą odbywać praktykę lub staż zawodowy w placówkach zagranicznych w ramach programu Erasmus+.

Zdjęcie opiekuna medycznego w tle lekarze


Czas trwania nauki  – 3 semestry

> Nauka  jest  bezpłatna, szkoła zapewnia praktykę zawodową

Organizacja kształcenia

 • nauka w zawodzie OPIEKUN MEDYCZNY trwa 1,5 roku (3semestry)
 • nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe i uzyskanie tytułu opiekuna medycznego

Wiedza i umiejętności absolwenta

 • rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym wieku
 • pomoc swoim podopiecznym w zaspokajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych
 • asystowanie personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych
 • pomoc i udzielanie wsparcia osobie chorej i niesamodzielnej
 • świadczenie usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych i higienicznych wobec swoich podopiecznych
 • podejmowanie współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym

Półtoraroczna nauka jest bezpośrednio związana z rozbudowaniem podstawy programowej. To z kolei przekłada się na przypisanie dodatkowych czynności zawodowych dla opiekuna medycznego

Lista dodatkowych umiejętności związanych z rozszerzeniem podstawy programowej:

 • oznaczenie stężenia glukozy we krwi przy pomocy glukometru,
 • prowadzenie dobowej zbiórki moczu i bilansu płynów,
 • żywienie dojelitowe przez PEG,
 • tlenoterapia, pielęgnacja rurki tracheotomijnej, wkłucia centralnego, portu naczyniowego, wkłucia doszpikowego, wykonywanie iniekcji domięśniowych,
 • prowadzenie przyłóżkowej aktywizacji z wykorzystaniem elementów gimnastyki osiowo-symetrycznej w trzech płaszczyznach jednocześnie SOS 3D – Metoda Hoppe.

 Dlaczego warto uczyć się u nas?!

 • 60-letnie doświadczenie w kształceniu kadr medycznych
 • oferta dodatkowych kursów zawodowych
 • co najmniej 50% zajęć praktycznych
 • profesjonalnie wyposażone pracownie
 • nauczyciele-praktycy
 • przyjazna atmosfera
 • naukę można łączyć ze studiami i pracą

Perspektywy zatrudnienia

 • praca w szpitalach – oddziały szpitalne, zakłady opiekuńczo-lecznicze, ośrodki i domy pomocy społecznej
 • niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej, w domach pacjentów (opieka indywidualna)
 • środowiskowe domy pomocy, fundacje
 • stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niesamodzielnych

Dodatkowe kursy tematyczne

 • kurs pielęgnacji i kosmetyki osób starszych
 • masaż klasyczny

Nauka zawodu jest bezpłatna

 Zapewniamy nieodpłatne zakwaterowanie osobom dojeżdżającym.

Wymagania przy przyjęciu:

 Świadectwo ukończenia szkoły średniej (matura nie jest wymagana), pozostała dokumentacja uzupełniana jest na miejscu.

 Zapisy

 • tradycyjnie w sekretariacie szkoły w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Legionów 124 pn-nd w godz. 7.00-15.00
 • on-line na naszej stronie ckziu.pl wypełniając krótki formularz. Dzięki temu sposobowi zarezerwujesz swoje miejsce od razu!
Skip to content