Main menu
banner specjalizacja pierwszego stopnia
Zapisz się on-line

Technik masażysta

Technik masażysta wykonuje masaż leczniczy, rehabilitacyjny, sportowy, kosmetyczny, zgodnie z wymogami wiedzy medycznej: ręcznie, za pomocą strumienia wody lub urządzeń mechanicznych, w celu uzupełnienia zabiegów fizykalnych i usprawniających.

Jest to zawód cieszący się dobrą opinią w społeczeństwie, dający duże perspektywy zatrudnienia w kraju i za granicą.


Organizacja kształcenia

 • nauka w zawodzie Technik masażysta trwa 2 lata ( 4 semestry)
 • organizacja nauki w szkole umożliwia słuchaczom zdobycie dyplomu Technika masażysty bez  przerywania dotychczasowego zatrudnienia lub studiów
 • absolwenci kierunku Technik masażysta otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu  potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,  prawo wykonywania zawodu Technika masażysty


Program nauczania do zawodu Technik masażysta 325402

 • Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
 • Podstawy działalności gospodarczej
 • Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia
 • Język migowy
 • Język obcy zawodowy
 • Anatomia z fizjologią
 • Zarys fizjoterapii
 • Wybrane zagadnienia kliniczne
 • Organizacja ochrony zdrowia
 • Teoretyczne podstawy masażu
 • Pracownia masażu
 • Dignostyka i systematyka ćwiczeń w masażu medycznym
 • Metodyka masażu sportowego
 • Metodyka masażu kosmetycznego i profilaktycznego
 • Organizacja i stosowanie masażu leczniczego


Podejmując kształcenie słuchacz pozna masaż:
klasyczny, relaksacyjny, izometryczny, tensegracyjny, Shantala, przyrządowy. Nauczy się wszystkich technik masażu klasycznego i masażu sportowego w różnych dyscyplinach. Pozna masaż izometryczny, relaksacyjny, podwodny i przyrządowy.

Ponadto pozna masaż segmentarny, masaż w wybranych jednostkach chorobowych, podstawy masażu wschodniego, masaż centryfugalny. Nauczy się wykonywania drenażu limfatycznego, który pomaga zlikwidować obrzęki i cellulit. Dowie się jak wykonywać masaż w jednostkach chorobowych, m. in. w bólach krzyża, rwie kulszowej, wadach postawy. Pozna istotę refleksoterapii i akupresury oraz  masaż gorącymi kamieniami, bańką chińską, czekoladą, miodem, pałkami bambusowymi i masaż na cztery ręce .

Zajęcia odbywają się w doskonale wyposażonych pracowniach w małych grupach pod nadzorem doświadczonych nauczycieli.

Szkoła organizuje praktyczną naukę zawodu w formie zajęć praktycznych i praktyki zawodowej. Zajęcia odbywają się w przychodniach i ośrodkach rehabilitacyjnych, oddziałach szpitalnych: rehabilitacyjnym, neurologicznym, udarowym. Najlepsi słuchacze mogą odbywać praktykę lub staż zawodowy w placówkach zagranicznych w ramach programu Erasmus +


Perspektywy zatrudnienia:

 • zespołach rehabilitacyjnych szpitali i klinik
 • gabinetach lecznictwa uzdrowiskowego
 • przychodniach
 • gabinetach odnowy biologicznej
 • gabinetach kosmetycznych
 • klubach sportowych
 • gabinetach  prywatnych

Dodatkowo absolwenci wyposażeni są w wiedzę i umiejętności pozwalające na zorganizowanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej

 

Skip to content