Main menu
banner specjalizacja pierwszego stopnia
Zapisz się on-line

Opiekunka środowiskowa

> Nazwa zawodu  –  Opiekunka środowiskowa 341204
> Kwalifikacja SPO.05   –   Świadczenie usług opiekuńczych


Opiekunka środowiskowa
pomaga podopiecznemu w codziennych czynnościach życiowych, doradza mu w zakresie planowania i organizowania gospodarstwa domowego. Powinna również kontaktować się z instytucjami w celu rozwiązywania problemów zdrowotnych, materialnych, mieszkaniowych, rodzinnych i prawnych podopiecznego.

Z powodu pogłębiającego się w Europie  problemu starzenia społeczeństw, szybko wzrasta zapotrzebowanie na rynku pracy na osoby przygotowane profesjonalnie do opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

Zadaniem opiekunek środowiskowych jest udzielanie pomocy i świadczenie usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych osobom starszym, samotnym, przewlekle chorym i niesamodzielnym, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny.

Praca opiekunki środowiskowej wykonywana jest przede wszystkim w domu podopiecznego oraz w różnych instytucjach opiekuńczych jak: domy pomocy społecznej, domy dla samotnych matek, środowiskowych domach samopomocy itd.


Zadania zawodowe

 • rozpoznawanie i pomoc w rozwiązywaniu problemów podopiecznego,
 • wykorzystanie zasobów środowiska rodzinnego i lokalnego na rzecz efektywnej pracy
 • z podopiecznym,
 • udzielanie pierwszej pomoc w nagłych wypadkach,
 • zorganizowanie czasu wolnego podopiecznego,
 • pomaganie samotnym podopiecznym w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
 • wykonywanie czynności pielęgnacyjnych,
 • przeprowadzanie ćwiczeń rekreacyjnych i usprawniających dostosowanych do stanu zdrowia podopiecznego.


Czas trwania nauki  
 8 – 10 miesięcy (system wieczorowy lub weekendowy)

> Nauka  jest  bezpłatna, szkoła zapewnia praktykę zawodową


Program nauczania

 • pedagogika,
 • psychologia,
 •  podstawy psychopatologii,
 •  metodyka pracy z podopiecznym
 •  polityka społeczna,
 • podstawy prawa i ekonomiki,
 • pracownia kompleksowej opieki,
 • język migowy
 • język obcy zawodowy
 •  praktyczna nauka zawodu.

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę – profesjonalnych praktyków. Centrum posiada specjalnie przystosowane pracownie, w których znajduje się wiele pomocy do praktycznej nauki zawodu, m. in. fantomy do pielęgnacji i reanimacji, łóżko rehabilitacyjne, UGUL – do podstaw rehabilitacji, wózki inwalidzkie, inhalatory, glukometry, ciśnieniomierze, plansze medyczne, specjalistyczne programy komputerowe i inne.


Perspektywy zatrudnienia:

 • domy opieki społecznej,
 • usługi opiekuńcze w ośrodkach pomocy społecznej,
 • oddziały szpitalne opieki długoterminowej,
 • agencje opieki środowiskowej,
 • prywatna praktyka/ działalność gospodarcza.

wplp_post_views_count:
4052
Skip to content