Main menu
banner specjalizacja pierwszego stopnia
Zapisz się on-line

Staże i praktyki

Nasi słuchacze realizują podstawę programową w dobrze wyposażonych pracowniach szkolnych oraz w warunkach rzeczywistych u pracodawców. Podstawowe placówki kształcenia praktycznego, z którymi od lat współpracujemy to: szpitale i oddziały ogólne i specjalistyczne, zakłady opiekuńczo-lecznicze, ośrodki pielęgnacyjne i Domy Pomocy Społecznej, a także apteki ogólnodostępne, apteki szpitalne i zakładowe. Zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa są tak zorganizowane, aby słuchacze mieli możliwość poznać specyfikę zawodu, środowisko i charakter wykonywanej pracy.

> Najlepsi słuchacze mogą odbywać praktykę w placówkach zagranicznych w ramach programu Erasmus+.

Skip to content