Main menu
Zapisz się on-line

PO WER

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020) to następca Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest jednym z beneficjentów nowego programu.

Głównym celem projektów PO WER w obszarze kształcenia i szkoleń zawodowych jest rozwój kompetencji zawodowych i kluczowych poprzez realizację działań polegających na mobilności ponadnarodowej.

Aktualnie nasza szkoła realizuje projekt “Uczę się – poznaję – zdobywam doświadczenie”. Projekt skierowany jest do słuchaczy kierunku “opiekun medyczny”, którzy w ramach projektu wyjadą w 2018r. na pratykę zawodową do Włoch. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać u koordynatora projektu Pani Urszuli Niemiec e-mail: kontakt@ckziu.pl

Do pobrania

Skip to content