Main menu
link do kierunku opiekun w domu pomocy społecznej
link do kierunku opiekun medyczny
banner specjalizacja pierwszego stopnia
Zapisz się on-line

Aktualności

Andrzejki w Klubie Senior+

Wieczór andrzejkowo-mikołajkowy dla uczestników klubu „Senior+” W dniu 27 listopada 2021 słuchacze II roku kierunku pracownik socjalny oraz słuchacze I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny z Kolegium Pracowników Służb Społecznych zorganizowali wieczór andrzejkowo-mikołajkowo dla uczestników klubu „ Senior +”. Słuchacze przygotowali poczęstunek, przeprowadzili warsztaty artystyczno- teatralne i wokalne oraz zajęcia manualne – dekorowanie pierników,…

Opiekun medyczny – Nowe uprawnienia zawodowe

OPIEKUN MEDYCZNY rozpoznaje potrzeby i problemy osoby chorej i niesamodzielnej oraz planuje, organizuje i wykonuje czynności pielęgnacyjne, higieniczne i opiekuńcze z zakresu usług opieki medycznej, a także aktywizuje osoby chore i niesamodzielne do zwiększenia samodzielności życiowej. Organizacja kształcenia nauka w zawodzie OPIEKUN MEDYCZNY trwa 1,5 roku (3semestry) nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe i…

Ruszyła I edycja specjalizacji I-go stopnia w zawodzie pracownik socjalny

W Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej odbył się w dniach 02.-03.10.2021r. pierwszy zjazd na specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny. Chętnych na podjęcie kształcenia było 23 osoby jednak po weryfikacji złożonych dokumentów przez kandydatów pod katem spełnienia wymogów zawartych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r.  (Dz.…

Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej – III edycja

Z myślą o przyszłych kadrach  jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, osób kierujących lub przygotowujących się do zarządzania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, przedstawicieli i pracowników organizacji społecznych i pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych oraz osób prawnych działających w obszarze pomocy społecznej, wszystkich zainteresowanych poszerzeniem wiedzy na temat organizacji  i funkcjonowania systemu pomocy społecznej Kolegium Pracowników Służb Społecznych w…

Piknik integracyjny z okazji Dnia Dziecka

Piknik integracyjny z okazji Dnia dziecka w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej   W dniu 12.06.2021r. na placu przed budynkiem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej odbył się piknik integracyjny z  okazji  Dnia Dziecka z udziałem wychowanków Zespołu Placówek Opieki Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań”. Organizatorami spotkania byli słuchacze pierwszego roku Kolegium…

Zajęcia praktyczne – Nauka zdalna

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 roku (Dz.U. z 2021r. poz.561) informujemy, że: Decyzją dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej od 29 marca 2021 do 11 kwietnia 2021r. wprowadza się zdalne nauczanie na zajęciach praktycznych na wszystkich kierunkach kształcenia. Przedmiot „Świadczenia farmaceutyczne” na kierunku technik farmaceutyczny będzie…

Dary Serca

Pierwszy rok kierunku: Pracownik socjalny w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej organizuje zbiórkę dla PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ typu rodzinnego w Mroczkowie Gościnnym (woj. Łódzkie), która boryka się z wieloma problemami. W placówce przebywają dzieci i młodzież od lat 4 do 18, a najbardziej pilne potrzeby to: Odzież dla dzieci i młodzieży w dobrym stanie Zabawki…

Życzenia świąteczne dla wychowanków “Przystani” i pensjonariuszy “Centrum Seniora”

Studenci  I i II kierunku Pracownik socjalny z Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej we współpracy z Kołem Naukowym „Socjalia” z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zorganizowali zbiórkę pieniędzy na zestawy słuchawek i mikrofonów dla dzieci z Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań”w Skarżysku-Kamiennej. Dla wychowanków placówki zostały również zakupione czekoladowe Mikołaje i artykuły…

Skip to content