Main menu
Zapisz się on-line

Aktualności

Specjalizacja I-go stopnia w zawodzie pracownik socjalny

  Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny Szkolenie adresowane jest do osób (zgodnie z § 8.2 Rozporządzenia): posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, uzyskane na podstawie przepisów ustawy lub art. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 48, poz. 320), lub posiadanie decyzji…

Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej – III edycja

Z myślą o przyszłych kadrach  jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, osób kierujących lub przygotowujących się do zarządzania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, przedstawicieli i pracowników organizacji społecznych i pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych oraz osób prawnych działających w obszarze pomocy społecznej, wszystkich zainteresowanych poszerzeniem wiedzy na temat organizacji  i funkcjonowania systemu pomocy społecznej Kolegium Pracowników Służb Społecznych w…

Piknik integracyjny z okazji Dnia Dziecka

Piknik integracyjny z okazji Dnia dziecka w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej   W dniu 12.06.2021r. na placu przed budynkiem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej odbył się piknik integracyjny z  okazji  Dnia Dziecka z udziałem wychowanków Zespołu Placówek Opieki Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań”. Organizatorami spotkania byli słuchacze pierwszego roku Kolegium…

Zajęcia praktyczne – Nauka zdalna

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 roku (Dz.U. z 2021r. poz.561) informujemy, że: Decyzją dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej od 29 marca 2021 do 11 kwietnia 2021r. wprowadza się zdalne nauczanie na zajęciach praktycznych na wszystkich kierunkach kształcenia. Przedmiot „Świadczenia farmaceutyczne” na kierunku technik farmaceutyczny będzie…

Dary Serca

Pierwszy rok kierunku: Pracownik socjalny w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej organizuje zbiórkę dla PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ typu rodzinnego w Mroczkowie Gościnnym (woj. Łódzkie), która boryka się z wieloma problemami. W placówce przebywają dzieci i młodzież od lat 4 do 18, a najbardziej pilne potrzeby to: Odzież dla dzieci i młodzieży w dobrym stanie Zabawki…

Życzenia świąteczne dla wychowanków “Przystani” i pensjonariuszy “Centrum Seniora”

Studenci  I i II kierunku Pracownik socjalny z Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej we współpracy z Kołem Naukowym „Socjalia” z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zorganizowali zbiórkę pieniędzy na zestawy słuchawek i mikrofonów dla dzieci z Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań”w Skarżysku-Kamiennej. Dla wychowanków placówki zostały również zakupione czekoladowe Mikołaje i artykuły…

II zjazd “Specjalizacja w zakresie organizacji pomocy społecznej”

W dniach 03-04 października 2020 odbędzie się drugi zjazd specjalizacji w zakresie organizacji pomocy społecznej. Bloki tematyczne na zjeździe: 03.10.2020 – Stres i wypalenie zawodowe (2h), Konsultacje dotyczące pracy dyplomowej (3h), Wybrane zagadnienia z zakresu przepisów dotyczących pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego (5h). 04.10.2020 – Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej (10h).…

Warsztaty plastyczne

Jedną z technik plastycznych jest „malowanie” kolorowym piaskiem. Właśnie tę technikę podczas warsztatów plastycznych zorganizowanych w CKZiU pod kierunkiem Pani Alicji Wikło, próbowały opanować dzieci – podopieczni Świetlicy Środowiskowej Józef, „malując” własne obrazy o tematyce Bożonarodzeniowej. Przy pomocy słuchaczy semestru V – tego kierunku – pracownik socjalny, z wielkim zaangażowaniem tworzyły swoje magiczne, przepiękne dzieła.…

Dzień Patrona, Dzień Pracownika Socjalnego 23.11.2019

W związku ze zbliżającym się Dniem Patrona Szkoły i Dniem Pracownika Socjalnego w naszej szkole w dniu 23.11.2019 o godz. 11 odbędzie się uroczyste spotkanie dyrekcji, pracowników i słuchaczy szkoły. W programie przewidziane jest rozdanie indeksów słuchaczom I-go roku.  …

Skip to content