Main menu
banner specjalizacja pierwszego stopnia
Zapisz się on-line

Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej

Kolegium Pracowników Służb Społecznych im. Mieczysława Michałowicza w Skarżysku-Kamiennej posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie kształcenia kadr pomocy społecznej.

Opiekę naukowo-dydaktyczną nad Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej sprawuje Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Pracownik socjalny (ang. social worker) – zawód, w którego zakresie leży działalność w środowiskach społecznych gdzie znajdują się jednostki wymagające pomocy w usamodzielnieniu, odzyskaniu lub umocnieniu zdolności do egzystowania w społeczeństwie. Swoje czynności opiera on na ustalonej naukowo diagnozie społecznej. Ma on integrować swoje działania wokół rodziny oraz jej środowiska społecznego i lokalnego. Praca jego ma na celu pedagogizowanie działań opiekuńczych oraz stosowanie profilaktyki opiekuńczej, której zadaniem jest uzupełnić wychowanie w rodzinie i poza szkołą.

Powinien on zadbać o zapewnienie swoim podopiecznym podstawowych warunków do życia poprzez pomoc finansową, rzeczową i psychiczną. Pracownik socjalny powinien również przyczyniać się do wzmacniania zdolności swoich podopiecznych do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów oraz pomóc w uzyskaniu pracy.

Kolegium kształci na kierunku Pracownik socjalny

Wymagane wykształcenie uprawniające do zapisu do Kolegium: świadectwo dojrzałości. 

 

Szkolenia specjalizacyjne w Kolegium Pracowników Służb Społecznych:

Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej

Specjalizacja I-go stopnia w zawodzie pracownik socjalny

Specjalizacja II-go stopnia w zawodzie pracownik socjalny

Asystent rodziny

 

 

Skip to content