Main menu
link do kierunku opiekun medyczny
link do kierunku opiekun w domu pomocy społecznej
banner specjalizacja pierwszego stopnia
Zapisz się on-line

Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej

Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie kształcenia kadr pomocy społecznej.

Pracownik socjalny (ang. social worker) – zawód, w którego zakresie leży działalność w środowiskach społecznych gdzie znajdują się jednostki wymagające pomocy w usamodzielnieniu, odzyskaniu lub umocnieniu zdolności do egzystowania w społeczeństwie. Swoje czynności opiera on na ustalonej naukowo diagnozie społecznej. Ma on integrować swoje działania wokół rodziny oraz jej środowiska społecznego i lokalnego. Praca jego ma na celu pedagogizowanie działań opiekuńczych oraz stosowanie profilaktyki opiekuńczej, której zadaniem jest uzupełnić wychowanie w rodzinie i poza szkołą.

Powinien on zadbać o zapewnienie swoim podopiecznym podstawowych warunków do życia poprzez pomoc finansową, rzeczową i psychiczną. Pracownik socjalny powinien również przyczyniać się do wzmacniania zdolności swoich podopiecznych do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów oraz pomóc w uzyskaniu pracy.

 

Skip to content