Main menu
Zapisz się on-line

Informacja dla kandydatów

Szkoła Policealna

Nauka w Szkole Policealnej odbywa się w ciągu roku szkolnego i trwa od września do stycznia (semestr zimowy) i od lutego do czerwca (semestr letni). Kierunek możemy uruchomić na początku semestru letniego lub zimowego, pod warunkiem zgłoszenia się ustawowo określonej minimalnej liczby kandydatów. Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy przez cały rok. Nauka w szkole policealnej jest całkowicie bezpłatna.

Warunki przyjęcia:

Złożenie kompletu dokumentów i pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Profil kandydata:

 • Osoby pełnoletnie
 • Osoby bezrobotne lub pracujące
 • Osoby chcące się dokształcić lub przekwalifikować

 

> Centrum Kształcenia Ustawicznego

Zgłoszenia kandydatów do CKU przyjmujemy przez cały rok. Kształcenie ustawiczne prowadzone jest w formie bezpłatnych kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ). W CKU istnieje również możliwość uruchomienia kursów umiejętności zawodowych (KUZ),  kursów kompetencji ogólnych (KKO) i innych kursów doskonalących umiejętności zawodowe, które zgodnie z § 34 punkt 1 Rozporządzenia w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, mogą być płatne. Dany kurs możemy uruchomić w dowolnym terminie pod warunkiem posiadania ustawowo określonej minimalnej liczby kandydatów.

Aktualnie oferowane kursy:

  • Asystent osoby niepełnosprawnej

Kwalifikacja Z.8. Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej

 • Opiekunka środowiskowa
 • Florysta
 • Technik usług kosmetycznych
 • Opiekun medyczny
 • Rejestratorka medyczna
 • Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

Warunki przyjęcia:

Złożenie kompletu dokumentów i pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Skip to content