Main menu

Technik farmaceutyczny

Miło nam poinformować że po dwóch latach przerwy zawód TECHNIK FARMACEUTYCZNY wraca do kształcenia policealnego. Zapraszamy do aplikowania na ten kierunek. 

Technik farmaceutyczny to zawód zaufania publicznego cieszący się dobrą opinią w społeczeństwie, dający duże perspektywy zatrudnienia w kraju i za granicą.

Zgodnie z ustawą Prawa Farmaceutycznego, do zadań technika farmaceutycznego w aptece należy wykonywanie czynności fachowych polegających na wytwarzaniu produktów leczniczych, sporządzaniu leków aptecznych i leków recepturowych, wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych.


Organizacja kształcenia

 • nauka w zawodzie Technik Farmaceutyczny trwa 2,5 roku ( 5 semestrów),
 • nauka kończy się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie i uzyskaniem tytułu technika farmaceutycznego.


Program nauczania do zawodu Technik Farmaceutyczny 321301

 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • Podstawy patofizjologii
 • Organizacja ochrony zdrowia
 • Język migowy
 • Język obcy- angielski lub niemiecki
 • Farmakognozja
 • Technologia postaci leku
 • Farmakologia
 • Analiza leków

W pracowniach szkolnych słuchacze poznają rzeczywisty świat farmacji. Nowoczesny sprzęt i urządzenia oraz wyposażenie pracowni ( unguatory, loża laminarna, dygestorium, wagi elektroniczne, kapsularka, Farmakopea Polska, sprzęt laboratoryjny) umożliwiają praktyczne wykonywanie preparatów aptecznych i recepturowych.

Szkoła organizuje przewidzianą planem nauczania praktyczną naukę zawodu w formie zajęć praktycznych i praktyki zawodowej. Zajęcia odbywają się w aptekach ogólnodostępnych w aptekach szpitalnych i zakładowych oraz hurtowniach farmaceutycznych i kosmetycznych. Najlepsi słuchacze mogą odbywać praktykę w placówkach zagranicznych w ramach programu Erasmus.

Uzupełnieniem kształcenia jest nauka obsługi programu aptecznego KS-AOW oraz korzystanie ze szkolnej platformy edukacyjnej MOODLE


Perspektywy zatrudnienia

 • apteki -ogólnodostępne, zakładowe, szpitalne, punkty apteczne,
 • sklepy zielarsko – medyczne, drogeryjne i ze sprzętem medycznym,
 • hurtownie farmaceutyczne,
 • laboratoria przemysłu farmaceutycznego, chemicznego, zielarskiego,
 • zakłady przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego i spożywczego,
 • stacje sanitarno – epidemiologiczne,
 • laboratoria naukowo – badawcze i toksykologiczne.

Technik farmaceutyczny może być kierownikiem punktu aptecznego lub samodzielnie prowadzić sklepy zielarsko- medyczne.


Dodatkowe umiejętności
/ dla chętnych chcących poszerzyć kompetencje zawodowe/

> Bezpłatny certyfikowany kurs w zakresie konsultacji dermatologicznych.

Uczestnicy kursu zdobywają wiedzę dotyczącą analizy skóry, jej problemów i pielęgnacji. Zapoznają się z aktualną ofertą kosmetyków aptecznych w celu prawidłowego doboru specyfików dla potrzeb indywidualnego klienta.

> Bezpłatny certyfikowany kurs w zakresie prawidłowego żywienia i suplementacji.

Uczestnicy kursu zdobywają wiedzę dotyczącą podstaw racjonalnego odżywiania. Nabywają umiejętności doradzania w zakupie suplementów osobom poszukującym wartościowego dodatku dla zrównoważonej diety, także osobom z nietolerancją pokarmową diabetykom, wegetarianom, kobietom w ciąży i karmiącym, osobom odchudzającym się.

> Bezpłatny certyfikowany kurs w zakresie wykorzystania kosmetyków aptecznych w pielęgnacji niemowlęcia.

Uczestnicy kursu zdobywają wiedzę dotyczącą pielęgnacji wrażliwej skóry niemowlęcia oraz rodzajów zmian na skórze. Poznają ofertę aptecznych kosmetyków dziecięcych. Nabywają umiejętności doradzania klientom w doborze odpowiednich specyfików dla dzieci.

Do pobrania

Skip to content