Main menu
banner specjalizacja pierwszego stopnia
Zapisz się on-line

Technik farmaceutyczny


Technik farmaceutyczny to zawód zaufania publicznego cieszący się dobrą opinią w społeczeństwie, dający duże perspektywy zatrudnienia w kraju i za granicą.

Zgodnie z ustawą Prawa Farmaceutycznego, do zadań technika farmaceutycznego w aptece należy wykonywanie czynności fachowych polegających na wytwarzaniu produktów leczniczych, sporządzaniu leków aptecznych i leków recepturowych, wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych.


Organizacja kształcenia

 • nauka w zawodzie Technik Farmaceutyczny trwa 2,5 roku ( 5 semestrów),
 • nauka kończy się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie i uzyskaniem tytułu technika farmaceutycznego.


Program nauczania do zawodu Technik Farmaceutyczny 321301

 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • Podstawy patofizjologii
 • Organizacja ochrony zdrowia
 • Język migowy
 • Język obcy- angielski lub niemiecki
 • Farmakognozja
 • Technologia postaci leku
 • Farmakologia
 • Analiza leków

W pracowniach szkolnych słuchacze poznają rzeczywisty świat farmacji. Nowoczesny sprzęt i urządzenia oraz wyposażenie pracowni ( unguatory, loża laminarna, dygestorium, wagi elektroniczne, kapsularka, Farmakopea Polska, sprzęt laboratoryjny) umożliwiają praktyczne wykonywanie preparatów aptecznych i recepturowych.

Szkoła organizuje przewidzianą planem nauczania praktyczną naukę zawodu w formie zajęć praktycznych i praktyki zawodowej. Zajęcia odbywają się w aptekach ogólnodostępnych w aptekach szpitalnych i zakładowych oraz hurtowniach farmaceutycznych i kosmetycznych. Najlepsi słuchacze mogą odbywać praktykę w placówkach zagranicznych w ramach programu Erasmus.

Uzupełnieniem kształcenia jest nauka obsługi programu aptecznego KS-AOW oraz korzystanie ze szkolnej platformy edukacyjnej MOODLE


Perspektywy zatrudnienia

 • apteki -ogólnodostępne, zakładowe, szpitalne, punkty apteczne,
 • sklepy zielarsko – medyczne, drogeryjne i ze sprzętem medycznym,
 • hurtownie farmaceutyczne,
 • laboratoria przemysłu farmaceutycznego, chemicznego, zielarskiego,
 • zakłady przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego i spożywczego,
 • stacje sanitarno – epidemiologiczne,
 • laboratoria naukowo – badawcze i toksykologiczne.

Technik farmaceutyczny może być kierownikiem punktu aptecznego lub samodzielnie prowadzić sklepy zielarsko- medyczne.


Dodatkowe umiejętności
/ dla chętnych chcących poszerzyć kompetencje zawodowe/

> Bezpłatny certyfikowany kurs w zakresie konsultacji dermatologicznych.

Uczestnicy kursu zdobywają wiedzę dotyczącą analizy skóry, jej problemów i pielęgnacji. Zapoznają się z aktualną ofertą kosmetyków aptecznych w celu prawidłowego doboru specyfików dla potrzeb indywidualnego klienta.

> Bezpłatny certyfikowany kurs w zakresie prawidłowego żywienia i suplementacji.

Uczestnicy kursu zdobywają wiedzę dotyczącą podstaw racjonalnego odżywiania. Nabywają umiejętności doradzania w zakupie suplementów osobom poszukującym wartościowego dodatku dla zrównoważonej diety, także osobom z nietolerancją pokarmową diabetykom, wegetarianom, kobietom w ciąży i karmiącym, osobom odchudzającym się.

> Bezpłatny certyfikowany kurs w zakresie wykorzystania kosmetyków aptecznych w pielęgnacji niemowlęcia.

Uczestnicy kursu zdobywają wiedzę dotyczącą pielęgnacji wrażliwej skóry niemowlęcia oraz rodzajów zmian na skórze. Poznają ofertę aptecznych kosmetyków dziecięcych. Nabywają umiejętności doradzania klientom w doborze odpowiednich specyfików dla dzieci.

 

Skip to content