Main menu
banner specjalizacja pierwszego stopnia
Zapisz się on-line

Specjalizacja I-go stopnia w zawodzie pracownik socjalny

Zapisz się on-line

Szkolenie adresowane jest do osób (zgodnie z § 8.2 Rozporządzenia):

  • posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, uzyskane na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 901), lub posiadanie decyzji o uznaniu kwalifikacji w zawodzie regulowanym pracownika socjalnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 334).
  • posiadających co najmniej 2-letni staż w zawodzie pracownika socjalnego.

Warunkiem uzyskania przez pracownika socjalnego I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny jest (zgodnie z §8.1. Rozporządzenia):

  1. posiadanie uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego
  2. posiadanie co najmniej 2-letniego stażu w zawodzie pracownika socjalnego
  3. ukończenie szkolenia z zakresu I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny
  4. zdanie egzaminu przed Regionalną Komisją Egzaminacyjną do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych.

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja będzie prowadzona do wyczerpania limitu miejsc.
Zapisy on-line

FORMULARZ ZAPISU NA SPECJALIZACJĘ I-GO STOPNIA W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY – EDYCJA IV 2024

www.ckziu.pl, e – mail: kontakt@ckziu.pl.
Zajęcia będą odbywać się w grupach 20 osobowych.

Koszt szkolenia 2 000zł.
Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych.

Kolegium Pracowników Służb Społecznych jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia szkolenia w zakresie specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny- zgoda Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 14 sierpnia 2023r. DPS-VI.4123.3.2.2023.MJ

Zapraszamy również do zapisów na  specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.  

wplp_post_views_count:
1562
Skip to content