Main menu
banner specjalizacja pierwszego stopnia
Zapisz się on-line

Technik sterylizacji medycznej

Technik sterylizacji medycznej to nowy zawód medyczny, który powstał na wniosek środowiska zajmującego się wytwarzaniem sterylnych wyrobów medycznych w warunkach ochrony zdrowia.Celem pracy technika sterylizacji medycznej jest zapewnienie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia. Do zadań zawodowych technika sterylizacji medycznej należy:

 • mycie i dezynfekcja manualna narzędzi, przygotowywanie roztworów preparatów myjących i dezynfekcyjnych,
 • mycie i dezynfekcja maszynowa narzędzi,
 • obsługa maszyn do mycia i dezynfekcji,
 • kontrola procesu mycia,
 • kontrola procesu dezynfekcji,
 • demontaż narzędzi przed myciem i dezynfekcją,
 • montaż narzędzi przed sterylizacją,
 • kontrola czystości sprzętu pod względem jakościowym i ilościowym,
 • pakietowanie narzędzi,
 • pakietowanie bielizny operacyjnej i materiału opatrunkowego,
 • przygotowanie pakietów okolicznościowych,
 • sterylizacja narzędzi, bielizny operacyjnej i materiału opatrunkowego różnymi metodami,
 • obsługa sterylizatorów,
 • kontrola procesu sterylizacji,
 • prowadzenie dokumentacji wszystkich wykonanych czynności.


Organizacja kształcenia

 • nauka w zawodzie Technik sterylizacji medycznej trwa 1 rok ( 2semestry)
 • organizacja nauki w szkole umożliwia słuchaczom zdobycie dyplomu Technika sterylizacji medycznej bez przerywania dotychczasowego zatrudnienia lub studiów
 • absolwenci kierunku Technik sterylizacji medycznej otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, prawo wykonywania zawodu Technika sterylizacji medycznej


Program nauczania do zawodu Technik sterylizacji medycznej 321104

 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 • Język migowy
 • Język obcy zawodowy w branży medycznej
 • Technologia mycia i dezynfekcji z elementami informatyki
 • Technologia sterylizacji z elementami informatyki
 • Wykonywanie dekontaminacji medycznej
 • Udzielanie I pomocy z elementami anatomii praktycznej
 • Zastosowanie technologii informatycznych w ochronie zdrowia
 • Praktyka zawodowa

Szkoła organizuje praktyczna naukę zawodu w formie zajęć praktycznych i praktyki zawodowej. Zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych oraz w centralnych sterylizatorniach szpitalnych.


Perspektywy zatrudnienia

Technik sterylizacji medycznej może być zatrudniony w:

 • centralnych sterylizatorniach,
 • pracowniach endoskopowych,
 • gabinetach stomatologicznych,
 • podręcznych sterylizatorniach na bloku operacyjnym.


Dodatkowe umiejętności
 /dla chętnych chcących poszerzyć kwalifikacje zawodowe/
Poszerzenie wiedzy z zakresu organizacji pracy i wyposażenia bloku operacyjnego oraz specjalistycznych gabinetów zabiegowych podczas wizyt lustracyjnych.

Skip to content