Main menu

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020
Zapraszamy do szkół dla młodzieży i dorosłych.

> Terminy rekrutacji w szkole policealnej

Nauka w Szkole Policealnej odbywa się w ciągu roku szkolnego i trwa od września do stycznia (semestr zimowy) i od lutego do czerwca (semestr letni). Nabór na kierunki prowadzimy w lutym i sierpniu. Dokumenty można składać przez cały rok. Dany kierunek uruchamiamy na początku semestru po zebraniu ustawowo określonej minimalnej liczby kandydatów.

> Terminy rekrutacji w Kolegium Pracowników Służb Społecznych

Nauka w Kolegium odbywa się w ciągu roku szkolnego i trwa od października do stycznia (semestr zimowy) i od lutego do czerwca (semestr letni). Dokumenty można składać przez cały rok. Dany kierunek uruchamiamy na początku semestru (październik) po zebraniu ustawowo określonej minimalnej liczby kandydatów.

> Terminy rekrutacji w Centrum Kształcenia Ustawicznego

Cykl nauczania w CKU nie jest ograniczony semestralnie. Nabór prowadzony jest przez cały rok. Kursy uruchamiamy po zebraniu ustawowo określonej minimalnej liczby kandydatów.

 

Do pobrania