Main menu
banner specjalizacja pierwszego stopnia
Zapisz się on-line

Obrona prac dyplomowych – Pracownik socjalny

W dniu 26 czerwca 2023 roku w Kolegium Pracowników Służb Społecznych po 3 letnim
okresie kształcenia odbyła się obrona prac dyplomowych słuchaczy kierunku pracownik
socjalny.

W pracach komisji powołanej przez Dyrektora Kolegium  p. Danutę Latos obok
promotorów i recenzentów projektów socjalnych uczestniczył  także opiekun naukowo –
dydaktyczny naszego Kolegium z ramienia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach dr Małgorzata Porąbaniec. Prace dyplomowe prezentowane przez słuchaczy  przedstawiały praktyczne rozwiązania problemów społecznych naszego regionu.
Do obrony przystąpiło 13  słuchaczy. Wszyscy  zdający  wykazali  się  dużą znajomością lokalnych  problemów i kwestii społecznych, strategii ich rozwiązywania, przepisów prawa stosowanych w  pomocy społecznej.

Komisja Egzaminacyjna wyróżniła prace:
1. Indywidualny projekt pomocy rodzinie z problemem alkoholowym, bezrobociem i
ubóstwem wspieranej przez asystenta rodziny – p. Katarzyny Foltyn;
2. Utworzenie grupy wsparcia dla osób z zaburzenia psychicznym z terenu gminy Kozienice
„Parasol” – p. Agaty Głogowskiej;
3. Indywidualny projekt pomocy rodzinie dotkniętej alkoholizmem z problemem bezrobocia,
ubóstwa i przemocy.- p. Marioli Musiał;
4. Przemoc w Gminie Iłża „Walcz o siebie i swoje marzenia”. Formy pomocy dzieciom
przebywającym w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Jasieńcu Ilżeckim Dolnym –
p. Katarzyny Paluch.

Wszystkim zdającym serdecznie gratulujemy uzyskania tytułu pracownika socjalnego.

wplp_post_views_count:
209
Skip to content