Main menu
banner specjalizacja pierwszego stopnia
Zapisz się on-line

Dzień pracownika socjalnego

Dzień Pracownika Socjalnego i Dzień Patrona w Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku – Kamiennej

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku – Kamiennej
odbyło się spotkanie Grona Pedagogicznego, Słuchaczy i Pracowników Centrum z okazjiobchodów Dnia Pracownika Socjalnego i Dnia Patrona Szkoły.
Uroczystość rozpoczęła się od powitania społeczności szkolnej przez p. Dyrektor Danutę Latos i p. dr Monikę Wojtkowiak, opiekuna naukowo – dydaktycznego Kolegium
Pracowników Służb Społecznych z ramienia Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w
Kielcach.

Słuchaczom I roku na kierunku pracownik socjalny zostały wręczone indeksy,
a następnie złożyli oni ślubowanie na sztandar szkoły. W dalszej części uroczystości
zaprezentowano sylwetkę Patrona Szkoły – prof. Mieczysława Michałowicza, wybitnego
lekarza i społecznika. Przedstawiono również prezentację multimedialną dotyczącą historii szkoły, która funkcjonuje ponad 60 lat i wykształciła w tym czasie kilka tysięcy pracowników służb medycznych, społecznych i opiekuńczych. Kolejnym punktem uroczystości była prezentacja dotycząca historii pracy socjalnej.

Uroczystość przygotowali słuchacze II i III roku Kolegium Pracowników Służb Społecznych.

wplp_post_views_count:
413
Skip to content