Main menu
banner specjalizacja pierwszego stopnia
Zapisz się on-line

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

18 listopada przypada Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach. W tym dniu rozpoczynają się również obchody Światowego Tygodnia Wiedzy o Antybiotykach, który trwa do 24 listopada. Wydarzenia te mają na celu zwrócenie uwagi i podniesienie świadomości społeczeństwa na temat tego, jak poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego stanowi zjawisko narastania i rozprzestrzeniania się oporności na antybiotyki.

Plakat informacyjny antybiotyki

Jak informują eksperci nadmierne lub niewłaściwe stosowanie antybiotyków w medycynie, weterynarii, a także w wielu krajach w hodowli zwierząt to główne czynniki odpowiadające za wzrost antybiotykooporności. Przyczynia się do tego nieracjonalne przepisywanie antybiotyków jak też nieprzestrzeganie zaleceń przez pacjentów w tym przyjmowanie antybiotyków w niewłaściwych odstępach czasu, zbyt krótko i niezgodnie z zaleceniami lekarza.

Antybiotykooporność jest zagrożeniem dla zdrowia i życia nas wszystkich. Skuteczność antybiotyków, a więc możliwość leczenia zakażeń i chorób bakteryjnych zależy od rozsądnego ich stosowania.

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach ustanowiony został w 2008 roku przez Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób. Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach został ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia w 2015 r.

W Polsce koordynatorem kampanii Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach i Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach jest Narodowy Instytut Leków w Warszawie. Działania te prowadzi w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 finansowanego ze środków Ministra Zdrowia.

Do prowadzenia działań zwiększających świadomość ogółu społeczeństwa oraz pracowników ochrony zdrowia na temat tego, czym jest oporność na antybiotyki oraz jakie mogą być konsekwencje ich nadużywania, zachęcają również Światowa Organizacja Zdrowia i Europejskie Centrum Kontroli i Profilaktyki Chorób.

Ze szczegółowymi informacjami o antybiotykach zapoznać się można na stronie Narodowego Instytutu Leków oraz Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków.

Informacje na temat obchodów w Polsce kampanii informacyjnej Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach oraz Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach dostępne są na stronie http://antybiotyki.edu.pl/edwa/.

wplp_post_views_count:
371
Skip to content