Main menu
link do kierunku opiekun w domu pomocy społecznej
link do kierunku opiekun medyczny
banner specjalizacja pierwszego stopnia
Zapisz się on-line
Andrzejki w Klubie Senior+

Andrzejki w Klubie Senior+

Wieczór andrzejkowo-mikołajkowy dla uczestników klubu „Senior+” W dniu 27 listopada 2021 słuchacze II roku kierunku pracownik socjalny oraz słuchacze I...
Read More

Zapytanie ofertowe – dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek...
Read More

Zaproszenie nr 2 do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej zaprasza ponownie do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego - laptopy -...
Read More

Zaproszenie do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego - laptopy - 2...
Read More
Świąteczna zbiórka dla dzieci i młodzieży Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Białaczowie
Opiekun medyczny – Nowe uprawnienia zawodowe

Opiekun medyczny – Nowe uprawnienia zawodowe

OPIEKUN MEDYCZNY rozpoznaje potrzeby i problemy osoby chorej i niesamodzielnej oraz planuje, organizuje i wykonuje czynności pielęgnacyjne, higieniczne i opiekuńcze...
Read More
Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielom oraz wszystkim pracownikom administracji i obsługi składamy serdecznie podziękowania i słowa uznania za wykonywaną...
Read More
Ruszyła I edycja specjalizacji I-go stopnia w zawodzie pracownik socjalny

Ruszyła I edycja specjalizacji I-go stopnia w zawodzie pracownik socjalny

W Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej odbył się w dniach 02.-03.10.2021r. pierwszy zjazd na specjalizacji I stopnia w zawodzie...
Read More
Życzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na nowy rok szkolny 2021/2022

Życzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na nowy rok szkolny 2021/2022

 „Wiedzę możemy zdobywać od innych, Ale mądrości musimy nauczyć się sami.”   Panie, Panowie Wojewoda Świętokrzyski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie,...
Read More
Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej – III edycja

Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej – III edycja

Z myślą o przyszłych kadrach  jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, osób kierujących lub przygotowujących się do zarządzania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej,...
Read More

Bezpłatne szkoły i kursy dla młodzieży i dorosłych

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej jest placówką publiczną, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Świętokrzyskiego. W Skład CKZiU wchodzą: Policealna Szkoła Pracowników Służb Społecznych, Policealna Szkoła w Skarżysku-KamiennejKolegium Pracowników Służb Społecznych i Centrum Kształcenia Ustawicznego. Centrum od prawie 60 lat zajmuje się kształceniem osób dorosłych w zawodach opiekuńczych, społecznych i medycznych. Oferujemy Bezpłatne szkoły i kursy dla młodzieży i dorosłych.

Aktualne prowadzimy nabór na kierunki:

Szkoła policealna i CKU (bez matury)

 

Kolegium Pracowników Służb Społecznych

 

Nauka w szkole jest BEZPŁATNA (wyjątek stanowią specjalnie uruchamiane kursy), odbywa się w trzech trybach: dziennym, zaocznym i wieczorowym i trwa od dwóch do pięciu semestrów. Nauka kończy się ogólnopolskim egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe przeprowadzanym przez okręgową komisję egzaminacyjną. Uczeń, który ukończy naukę w szkole i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, otrzymuje świadectwo i dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Centrum jest ośrodkiem egzaminacyjnym dla wszystkich zawodów, w których kształci. Wieloletnie doświadczenie w kształceniu pracowników dla potrzeb pomocy społecznej i służby zdrowia gwarantuje bardzo dobrą jakość nauczania przejawiającą się między innymi wysoką zdawalnością i dobrymi wynikami egzaminów zawodowych oraz wysokim wskaźnikiem zatrudnienia absolwentów. Sukcesy Szkoły to także wynik współpracy z instytucjami będącymi placówkami praktycznej nauki zawodu (szpital, apteki, instytucje pomocy społecznej, ośrodki opiekuńcze stacjonarne i dzienne, warsztaty terapii zajęciowej).

Działamy i uczymy zgodnie z przesłaniem patrona naszej placówki Prof. dr. Mieczysława J. Michałowicza: Wszystko co wielkie jest wielkie przez serce (C.K. Norwid).

 

Skip to content