Main menu
banner specjalizacja pierwszego stopnia
Zapisz się on-line

Szkoła Policealna

Policealna Szkoła Pracowników Służb Społecznych powstała na bazie Medycznego Studium Zawodowego funkcjonującego od 1961 r. i przygotowującego młodzież do zawodu pielęgniarskiego. Ogółem do końca swojego istnienia (2001 r.) Studium wykształciło ponad 2300 pielęgniarek znajdujących zatrudnienie w placówkach służby zdrowia. Policealna Szkoła Pracowników Służb Społecznych powstała w miejsce Studium. Szkoła przygotowuje do zawodów niezbędnych w strukturach medycznych i społecznych. Aktualnie prowadzone kierunki kształcenia to:

  • terapeuta zajęciowy,
  • technik usług kosmetycznych,
  • technik sterylizacji medycznej,
  • technik farmaceutyczny,
  • technik masażysta,
  • opiekunka dziecięca,
  • opiekun w domu pomocy społecznej.

Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym dla wszystkich zawodów, w których kształci. Wieloletnie doświadczenie w kształceniu pracowników dla potrzeb pomocy społecznej i służby zdrowia gwarantuje bardzo dobrą jakość nauczania przejawiającą się między innymi wysoką zdawalnością i dobrymi wynikami egzaminów zawodowych oraz wysokim wskaźnikiem zatrudnienia absolwentów. Sukcesy Szkoły to także wynik współpracy z instytucjami będącymi placówkami praktycznej nauki zawodu (szpital, apteki, instytucje pomocy społecznej, ośrodki opiekuńcze stacjonarne i dzienne, warsztaty terapii zajęciowej).

Zobacz jakie kierunki znajdują się w ofercie szkoły >> Pobierz dokumenty i weź udział w rekrutacji
Sprawdź kiedy rusza rekrutacja na Twój kierunek >> Skontaktuj się z nami, jeśli masz pytania

Skip to content