Main menu
banner specjalizacja pierwszego stopnia
Zapisz się on-line

Obrona prac dyplomowych w Kolegium Pracowników Służb Społecznych

 

Kolejni słuchacze opuścili mury Kolegium Pracowników Służb Społecznych

W dniu 25 czerwca 2024 roku w Kolegium Pracowników Służb Społecznych po 3 letnim okresie kształcenia odbyła się obrona prac dyplomowych słuchaczy kierunku pracownik socjalny.

 W pracach komisji powołanej przez Dyrektora p. Danutę Latos obok promotorów i recenzentów projektów socjalnych uczestniczył także opiekun naukowo – dydaktyczny naszego Kolegium z ramienia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego p. dr Monika Wojtkowiak.

Prace dyplomowe prezentowane przez słuchaczy przedstawiały praktyczne rozwiązania problemów społecznych naszego regionu.

Do obrony przystąpiło 18 słuchaczy. Wszyscy zdający wykazali się dużą znajomością lokalnych problemów i kwestii społecznych, strategii ich rozwiązywania oraz przepisów prawa stosowanych w pomocy społecznej.

Komisja Egzaminacyjna wyróżniła prace:

1. Indywidualny projekt pomocy rodzinie z problemem uzależnienia od alkoholu i bezrobociem – p. Doroty Marlicy;

2. Indywidualny projekt pomocy osobie samotnej uzależnionej od alkoholu – p. Filipa Mąki;

3.Poczucie osamotnienia wśród pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej „Nowela” w Gałkach- p. Marty Fokt;

4. Utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej „ AKADEMIA MOCARZY – RESTART” dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych zagrożonych niedostosowaniem i wykluczeniem społecznym w gminie Solec -Zdrój. p. Agnieszki Pióro

Wszystkim zdającym serdecznie gratulujemy uzyskania tytułu pracownika socjalnego. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z tego wydarzenia.

wplp_post_views_count:
93
Skip to content