Main menu

Zmiana nazwy szkoły

Zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27.06.2016r. Nr XXIV/345/16 Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych zostało rozwiązane. Z dniem 01.09.2016r. powołano do życia nową jednostkę pn. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Załączniki:

Uchwała Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XXIV/345/16 z dnia 27.06.2016r.

wplp_post_views_count:
371
Skip to content