Main menu

Nowe kierunki kształcenia od września 2015

Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej otrzymało od organu prowadzącego zgodę na rozszerzenie działalności edukacyjnej o nowe kierunki kształcenia. Szkoła chce w ten sposób poszerzyć swoją ofertę edukacyjną i stworzyć młodzieży, głownie z terenu powiatu skarżyskiego, szansę na zdobycie atrakcyjnego zawodu, zwiększającego potencjalne możliwości zatrudnienia.

22 kwietnia 2015 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wyraził zgodę na uruchomienie w szkole policealnej nowych kierunków kształcenia. Oferta szkoły poszerzyła się tym samym o zawody tj. technik usług kosmetycznych (2 lata nauki), terapeuta zajęciowy (2 lata), technik bezpieczeństwa i higieny pracy (1,5 roku) oraz technik elektroradiolog (2,5 roku). Nauka na nowych kierunkach ruszy 1 września, jednak nabór na nie już trwa.

Nowe zawody są zbieżne z profilem szkoły. Placówka od lat zajmuje się kształceniem osób dorosłych w zawodach opiekuńczych, społecznych i medycznych. Posiada cenne doświadczenie i odpowiednią bazę lokalową oraz dobrze przygotowaną kadrę pedagogiczną. Centrum wnioskując o rozszerzenie oferty edukacyjnej uzyskało pozytywne opinie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Skarżysku-Kamiennej oraz Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia.

Na uwagę zasługuje szczególnie kierunek technik elektroradiolog, którego nie posiada w ofercie żadna inna placówka kształcenia zawodowego w powiecie. Absolwenci tej specjalności mogą znaleźć zatrudnienie w publicznych i prywatnych gabinetach rentgenowskich i radiodiagnostyki obrazowej, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego i radiologii zabiegowej, a także pracowniach diagnostyki elektromedycznej tj. EKG, EEG, EMU audiometrii i spirometrii oraz ośrodkach badań ultrasonograficznych, izotopowych i mammograficznych, czy w radioterapeutycznych pracowniach ośrodków onkologicznych. Kwalifikacje zdobyte w zawodzie technik elektroradiolog mogą być podwyższane poprzez kontynuację nauki w szkołach wyższych.

> Zobacz informację prasową Urzędu Marszałkowskiego

wplp_post_views_count:
142
Skip to content