Main menu

NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU „UCZ SIĘ – PRACUJ – POMAGAJ INNYM”

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej oraz Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej ogłaszają nabór osób bezrobotnych do projektu „Ucz się – pracuj – pomagaj innym”.

Projekt realizowany jest w ramach Programu na rzecz promocji i wspierania przedsiębiorczości w powiecie skarżyskim „Współpracuj z nami – rozwijaj swoją firmę” – Działanie 4 „Inicjatywy na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy oraz rozwoju społeczno-gospodarczego regionu”.
Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych poprzez wyposażenie ich w kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie zawodowe co zwiększy ich szanse na podjecie zatrudnienia.

Cel zostanie osiągnięty poprzez poniższe działania projektowe:

1. Odbycie kwalifikacyjnego kursu zawodowego w kwalifikacji Z.8. Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej. Nauka będzie trwać od września 2015r. do czerwca 2016r. Nauka jest całkowicie BEZPŁATNA!

2. Odbycie staży zawodowych podczas 2 semestru kształcenia, u pracodawców zajmujących się opieką nad osobami starszymi lub niepełnosprawnymi. Za odbywany staż będzie przysługiwać stypendium stażowe.

Projekt odpowiada nie tylko na trudną sytuację na rynku pracy w powiecie skarżyskim ale również na problem starzejącego się społeczeństwa.

Uczestnikami projektu będzie 15 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku-Kamiennej.

Wszystkie zainteresowane osoby w celu zgłoszenia chęci do uczestnictwa w projekcie proszone są o wypełnienie Wniosku o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy oraz załączenie wymaganych we wniosku załączników.

Wniosek dostępny jest na stronie internetowej www.pupskarzysko.pl oraz w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej ul. 1-go Maja 105.

Szczegółowe zasady naboru uczestników zostały określone w Regulaminie rekrutacji do projektu „Ucz się – pracuj – pomagaj innym”.

Wszelkich informacji na temat projektu można uzyskać w pok. 107 PUP Skarżysko-Kamienna lub pod nr telefonu: 41 2517 334. oraz w Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej pod nr telefonu 41 2531 946

wplp_post_views_count:
131
Skip to content