Main menu
Zapisz się on-line

ZDOBĄDŹ NOWE KWALIFIKACJE W NOWYM ROKU SZKOLNYM !!!


Designed by Freepik

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku – Kamiennej ul. Legionów 124 jest instytucją szkoleniową prowadzoną przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego, która oferuje nieodpłatne kształcenie w zawodach i kwalifikacjach zarówno dla młodzieży, jak i osób dorosłych. W kwietniu 2020 roku uzyskaliśmy zgodę Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia na prowadzenie 3 nowych kierunków medycznych, tj.:

• Asystentka stomatologiczna (1 rok nauki)

• Higienistka stomatologiczna (2 lata nauki)

• Technik dentystyczny (2,5 roku nauki)

Asystentka stomatologiczna – to zawód, którego głównym zadaniem jest pomoc lekarzowi stomatologowi w leczeniu oraz obsłudze pacjentów. W trakcie nauki w szkole nabywa między innymi umiejętności:
o przygotowania gabinetu i stanowisko pracy lekarza dentysty,
o kompletowania zestawów podstawowych leków, wyrobów medycznych stosowanych do zabiegów stomatologicznych,
o przygotowania pacjentów do zabiegów, współpracy z lekarzem dentystą w czasie wykonywania zabiegów stomatologicznych i asystowania mu,
o użytkowania, przechowywania i konserwowania urządzeń i aparatów oraz instrumentów stomatologicznych,
o prowadzenia dokumentacji wykonanych zabiegów oraz rozliczenia zużytych leków i wyrobów medycznych.
Miejscem pracy asystentki stomatologicznej jest gabinet dentystyczny.
Higienistka stomatologiczna zawód zaliczany do grona średniego personelu medycznego, którego praca związana jest z szeroko rozumianą profilaktyką stomatologiczną. Osoba wykonująca ten zawód przygotowana jest do wykonywania wielu zadań m.in.:
• asystowania lekarzowi stomatologowi przy różnego rodzaju zabiegach,
• prowadzenia stomatologicznej edukacji zdrowotnej oraz promocji zdrowia w różnych środowiskach,
• wykonywania zabiegów – scalingu, piaskowania, lakowania, irygacji czy lakierowania,
• samodzielnego wykonywania badań diagnostycznych na polecenie lekarza stomatologa,
• przygotowania gabinetu i środowiska pracy lekarza stomatologa zgodnie z obowiązującymi zasadami ergonomii pracy,
• opieki nad pacjentami w zakresie doradztwa związanego z profilaktyką próchnicy i higieną jamy ustnej.
Higienistka stomatologiczna może pracować w:
o różnego rodzaju poradniach i ośrodkach zdrowia,
o gabinetach stomatologicznych prowadzonych przez prywatne bądź publiczne jednostki oraz specjalizujące się w różnych gałęziach stomatologii,
o szkolnych gabinetach stomatologicznych,
o wszelkich instytucjach państwowych, samorządowych, społecznych i innych zajmujących się promocją i ochroną zdrowia, a także profilaktyką medyczną.
Technik dentystyczny to zawód, którego głównym zadaniem jest wykonywanie konstrukcji nazębnych lub zastępujących zęby, takich jak:
– aparaty, prostujących zęby,
– protezy,
– szyny,
– obturatory,
– korony zębowy,
oraz naprawianie uszkodzonych aparatów czy protez i projektowanie wykonywanych później konstrukcji czy uzupełnień..
Specyfiką tego zawodu jest konieczność posiadania zdolności manualnych. Oprócz tego bardzo dobrego wzroku i cierpliwości, ponieważ jest to praca wymagająca wielu godzin precyzyjnego formowania elementów z porcelany, gipsu czy innych materiałów.
Najczęściej technicy dentystyczni ściśle współpracują z dentystami. Niektórzy prowadzą samodzielne pracownie.
– Aktualnie prowadzimy nabór w systemach dziennym i zaocznym.
– Nauka w szkole jest bezpłatna.

Początek nauki – wrzesień 2020 rok
Kontakt
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku Kamiennej ul. Legionów 124 / Górna Kolonia/
Tel. (41) 25 31 946
kontakt@ckziu.pl
www.ckziu.pl

Do pobrania

wplp_post_views_count:
653
Skip to content