Main menu
banner specjalizacja pierwszego stopnia
Zapisz się on-line

Zaproszenie do złożenia oferty na Remont istniejącej konstrukcji stropu nad piwnicą pod pomieszczeniami biblioteki w CKZiU w Skarżysku-Kamiennej

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej zaprasza do złożenia oferty na Remont istniejącej konstrukcji stropu nad piwnicą pod pomieszczeniami biblioteki w Centrum Kształcenia Zawodowego  i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej

Szczegółowe informacje zawarte są w załącznikach do niniejszego zaproszenia.

Ofertę w języku polskim spełniającą warunki określone w zapytaniu należy złożyć w zaklejonej kopercie oznaczonej nazwą i adresem firmy składającej ofertę z dopiskiem „Remont istniejącej konstrukcji stropu nad piwnicą pod pomieszczeniami biblioteki w CKZiU  w Skarżysku-Kamiennej”. Ofertę należy przesłać na adres Centrum bądź złożyć osobiście w siedzibie do dnia 06.08.2021r. do godz. 10.00

wplp_post_views_count:
462
Skip to content