Main menu

Zajęcia praktyczne – Nauka zdalna

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 roku (Dz.U. z 2021r. poz.561) informujemy, że:

  1. Decyzją dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej od 29 marca 2021 do 11 kwietnia 2021r. wprowadza się zdalne nauczanie na zajęciach praktycznych na wszystkich kierunkach kształcenia.
  2. Przedmiot „Świadczenia farmaceutyczne” na kierunku technik farmaceutyczny będzie również realizowany z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

wplp_post_views_count:
115
Skip to content