Main menu
Zapisz się on-line

Warsztaty plastyczne

Jedną z technik plastycznych jest „malowanie” kolorowym piaskiem. Właśnie tę technikę podczas warsztatów plastycznych zorganizowanych w CKZiU pod kierunkiem Pani Alicji Wikło, próbowały opanować dzieci – podopieczni Świetlicy Środowiskowej Józef, „malując” własne obrazy o tematyce Bożonarodzeniowej. Przy pomocy słuchaczy semestru V – tego kierunku – pracownik socjalny, z wielkim zaangażowaniem tworzyły swoje magiczne, przepiękne dzieła. Rezultaty ich pracy przedstawiają załączone poniżej zdjęcia.
CKZiU już od wielu lat współpracuje ze Świetlicą Środowiskową „Józef” funkcjonującą przy Parafii Św. Józefa w Skarżysku – Kamiennej na Osiedlu Zachodnim. Dzięki temu, nasi słuchacze mogą praktycznie realizować projekty dotyczące wsparcia, pomocy, organizacji czasu wolnego, działań opiekuńczo – wychowawczych zbieżnych z profilem kształcenia. Dzieci zaś nabywają nowe umiejętności, eksponują własne talenty w nowym środowisku i poszerzają krąg znajomych i przyjaciół.
Mając nadzieję na dalszą współpracę z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, życzymy wychowankom Świetlicy sukcesów w nauce, radości z rozwijania własnych talentów i zainteresowań i wielu….. wielu …. codziennych uśmiechów.
Zaś wychowawcom i opiekunom – wytrwałości i satysfakcji z wykonywanej pracy.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne
i Słuchacze Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

wplp_post_views_count:
543
Skip to content