Main menu

Kierunki kształcenia

Nabór – LUTY 2016

Ruszył nabór na kierunki: Opiekun medyczny, Technik masażysta       Nauka BEZPŁATNA Rozpoczęcie nauki LUTY 2016 Wszelkich informacji udziela sekretariat szkoły pod nr telefonu 412531946 lub mailowo kontakt@ckpss.edu.pl SERDECZNIE ZAPRASZAMY…

Rejestratorka medyczna

Nazwa zawodu – Rejestratorka medyczna 422603 Rejestratorka medyczna jest zawodem o charakterze biurowym, kompleksowo obsługuje rejestrację pacjentów instytucji medycznych. Przyjmuje zgłoszenia i ustala terminy świadczeń zdrowotnych, prowadzi rejestr i dokumentację pacjentów. Wykonuje rozliczenia i kalkulacje finansowe usług medycznych, wystawia rachunki i zaświadczenia, współpracuje z lekarzami i pielęgniarkami na terenie placówek medycznych. Jest to zawód ujęty…

Technik elektroradiolog

  Technik elektroradiolog pracuje w placówkach opieki zdrowotnej i świadczy usługi medyczne w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii. Zajmuje się wykonywaniem badań obrazowych i elektromedycznych. W swojej pracy korzysta z wiedzy dotyczącej metod diagnostycznych wykorzystujących promieniowanie rentgenowskie, promieniowanie gamma, protonowe i neutronowe, a także pole magnetyczne i ultradźwięki. Jest też osobą bardzo często współpracującą…

Pracownik socjalny

w KOLEGIUM PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH Krótki opis kierunku Pracownik socjalny (ang. social worker) – zawód, w którego zakresie leży działalność w środowiskach społecznych gdzie znajdują się jednostki wymagające pomocy w usamodzielnieniu, odzyskaniu lub umocnieniu zdolności do egzystowania w społeczeństwie. Swoje czynności opiera on na ustalonej naukowo diagnozie społecznej. Ma on integrować swoje działania wokół rodziny…

Technik archiwista

Nazwa zawodu – Technik archiwista 441403 Kwalifikacja A.63 – Organizacja i prowadzenie archiwum Kwalifikacja A.64 – Opracowywanie materiałów archiwalnych Nauka na kierunku technik archiwista to doskonała szansa na stabilny i ceniony zawód. W ramach nauki słuchacze poznają podstawy przedsiębiorczości i archiwistyki, dowiedzą się wszystkiego na temat metod pracy w archiwum oraz zdobędą niezbędną wiedzę o…

Asystent osoby niepełnosprawnej

Nazwa zawodu – Asystent osoby niepełnosprawnej 341201 Kwalifikacja Z.8 – Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej Asystent osoby niepełnosprawnej współtworzy programy rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej, doradza w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, zawodowego przekwalifikowania, kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem. Diagnozuje warunki życia i dąży do usuwania wszelkiego typu barier psychologicznych, społecznych,…

Florysta

Nazwa zawodu – Florysta  343203 Kwalifikacja R.26 – Wykonywanie kompozycji florystycznych Florysta tworzy dekoracje roślinne, od niewielkich kompozycji do rozwiązań przestrzennych, podnoszących estetykę otoczenia. Zajmuje się wizualną oprawą uroczystości i imprez oraz kompleksową dekoracją wnętrz, stosując rośliny ozdobne cięte i doniczkowe. Wykorzystuje w swojej pracy zasady kompozycji plastycznej oraz wiedzę dotyczącą sposobów zagospodarowania przestrzeni oraz…

Opiekun medyczny

Nazwa zawodu  –  Opiekun medyczny 532102 Kwalifikacja Z.4 – Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej Opiekun medyczny to nowy zawód wprowadzony na rynek pracy przez ministerstwo zdrowia. Zadaniem opiekuna medycznego jest wspomaganie pielęgniarki w podstawowej opiece nad pacjentami w zakresie wykonywania czynności pielęgnacyjno-higienicznych. Z racji tego, że praca z pacjentami jest niezwykle odpowiedzialna, proces kształcenia…

Opiekunka środowiskowa

Nazwa zawodu  –  Opiekunka środowiskowa 341204 Kwalifikacja Z.5   –   Świadczenie usług opiekuńczych Opiekunka środowiskowa pomaga podopiecznemu w codziennych czynnościach życiowych, doradza mu w zakresie planowania i organizowania gospodarstwa domowego. Powinna również kontaktować się z instytucjami w celu rozwiązywania problemów zdrowotnych, materialnych, mieszkaniowych, rodzinnych i prawnych podopiecznego. Z powodu pogłębiającego się w Europie  problemu starzenia społeczeństw,…

Technik analityk

Nazwa zawodu – Technik analityk 311103 Kwalifikacja A.59  – Przygotowanie sprzętu odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych Kwalifikacja A.60   – Wykonywanie badań analitycznych Technik analityk wykonuje badania analityczne składu chemicznego surowców, półproduktów, produktów i innych materiałów, a także analizy specjalistyczne na potrzeby badań doświadczalnych i przemysłu – za pomocą sprzętu i aparatury laboratoryjnej oraz…