Main menu

Kierunki kształcenia

Nabór – LUTY 2016

Ruszył nabór na kierunki: Opiekun medyczny, Technik masażysta       Nauka BEZPŁATNA Rozpoczęcie nauki LUTY 2016 Wszelkich informacji udziela sekretariat szkoły pod nr telefonu 412531946 lub mailowo kontakt@ckpss.edu.pl SERDECZNIE ZAPRASZAMY…

Florysta

Nazwa zawodu – Florysta  343203 Kwalifikacja R.26 – Wykonywanie kompozycji florystycznych Florysta tworzy dekoracje roślinne, od niewielkich kompozycji do rozwiązań przestrzennych, podnoszących estetykę otoczenia. Zajmuje się wizualną oprawą uroczystości i imprez oraz kompleksową dekoracją wnętrz, stosując rośliny ozdobne cięte i doniczkowe. Wykorzystuje w swojej pracy zasady kompozycji plastycznej oraz wiedzę dotyczącą sposobów zagospodarowania przestrzeni oraz…

Opiekunka środowiskowa

Nazwa zawodu  –  Opiekunka środowiskowa 341204 Kwalifikacja Z.5   –   Świadczenie usług opiekuńczych Opiekunka środowiskowa pomaga podopiecznemu w codziennych czynnościach życiowych, doradza mu w zakresie planowania i organizowania gospodarstwa domowego. Powinna również kontaktować się z instytucjami w celu rozwiązywania problemów zdrowotnych, materialnych, mieszkaniowych, rodzinnych i prawnych podopiecznego. Z powodu pogłębiającego się w Europie  problemu starzenia społeczeństw,…

Technik analityk

Nazwa zawodu – Technik analityk 311103 Kwalifikacja A.59  – Przygotowanie sprzętu odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych Kwalifikacja A.60   – Wykonywanie badań analitycznych Technik analityk wykonuje badania analityczne składu chemicznego surowców, półproduktów, produktów i innych materiałów, a także analizy specjalistyczne na potrzeby badań doświadczalnych i przemysłu – za pomocą sprzętu i aparatury laboratoryjnej oraz…

Opiekun w domu pomocy społecznej

Opiekun w domu pomocy społecznej pełni funkcję osoby pierwszego kontaktu wobec osób niesamodzielnych, chorych, niepełnosprawnych, potrzebujących stałej opieki  i pielęgnacji, oderwanych przez fakt zamieszkania w instytucjach całodobowych od codziennych kontaktów z rodzinami i bliskimi. Dostrzegając potrzeby i problemy mieszkańców DPS, opiekun współpracuje z zespołem terapeutycznym, tworząc i realizując indywidualne programy oddziaływań skierowanych na osobę korzystającą…

Opiekunka dziecięca

Opiekunka dziecięca pełni funkcje wychowawczo-opiekuńcze. Wspomaga rozwój psychomotoryczny dzieci, a także działania profilaktyczne w zakresie ochrony zdrowia dziecka. Wykonuje zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne małych dzieci, dba o prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo dzieci. Jest to zawód cieszący się dobrą opinią w społeczeństwie, dający duże perspektywy zatrudnienia w kraju i za granicą. Organizacja kształcenia nauka w zawodzie Opiekunka dziecięca trwa 2 lata (…

Terapeuta zajęciowy

Terapeuta zajęciowy  prowadzi różnorakie formy i techniki terapii zajęciowej w procesie leczenia i rehabilitacji chorych. Celem jego pracy jest przywrócenie sprawności ruchowych, czuciowych oraz psychicznych pacjenta. Dzięki nabytej wiedzy medycznej, psychologicznej, socjologicznej pomaga w rekonwalescencji osób chorych i niepełnosprawnych. Terapeuta zajęciowy to osoba, która stosuje rożne metody i  techniki  terapii zajęciowej np. ergoterapia – leczenie…

Technik sterylizacji medycznej

Technik sterylizacji medycznej to nowy zawód medyczny, który powstał na wniosek środowiska zajmującego się wytwarzaniem sterylnych wyrobów medycznych w warunkach ochrony zdrowia.Celem pracy technika sterylizacji medycznej jest zapewnienie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia. Do zadań zawodowych technika sterylizacji medycznej należy: mycie i dezynfekcja manualna narzędzi, przygotowywanie roztworów preparatów myjących i dezynfekcyjnych,…

Technik elektroradiolog

Technik elektroradiolog pracuje w placówkach opieki zdrowotnej i świadczy usługi medyczne w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii. Zajmuje się wykonywaniem badań obrazowych i elektromedycznych. W swojej pracy korzysta z wiedzy dotyczącej metod diagnostycznych wykorzystujących promieniowanie rentgenowskie, promieniowanie gamma, protonowe i neutronowe, a także pole magnetyczne i ultradźwięki. Jest też osobą bardzo często współpracującą w…