Main menu
banner specjalizacja pierwszego stopnia
Zapisz się on-line

Obrona pracy dyplomowej w Kolegium Pracowników Służb Społecznych

W dniu 28 czerwca 2022 roku w Kolegium Pracowników Służb Społecznych po 3 letnim okresie kształcenia odbyła się obrona prac dyplomowych słuchaczy kierunku pracownik socjalny.

W pracach komisji powołanej przez Dyrektora Kolegium  p. Danutę Latos obok promotorów i recenzentów projektów socjalnych uczestniczył  także opiekun naukowo – dydaktyczny naszego Kolegium z ramienia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach dr Małgorzata Porąbaniec.

Prace dyplomowe prezentowane przez słuchaczy  przedstawiały praktyczne rozwiązania problemów społecznych naszego regionu. Poruszały kwestie bezrobocia, ubóstwa, problemów rodzin wielodzietnych, uzależnienia od mediów cyfrowych dzieci i młodzieży.  Projekty koncentrowały się także na problemach dotykających osoby starsze, niepełnosprawne i  bezrobotne.

Do obrony przystąpiło 16  słuchaczy. Wszyscy  zdający  wykazali  się  dużą znajomością  lokalnych  problemów i kwestii społecznych, strategii ich rozwiązywania, przepisów prawa stosowanych w  pomocy społecznej.

Komisja Egzaminacyjna wyróżniła cztery prace:

  1. Indywidualny projekt pomocy rodzinie osieroconej z problemami emocjonalnymi, wychowawczymi i bytowymi – p. E.Jędrzejczyk – Fąfara
  2. Aktywnie i wspólnie. Aktywizacja osób niepełnosprawnych w Powiecie Opatowskim – Beaty Kocielskiej – Bodura
  3. Warsztaty dla rodzin z problemem alkoholowym przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stąporkowie – p. Roksany Kołodziejczyk
  4. „Siła w rodzinnym wsparciu” – warsztaty dla rodzin niewydolnych wychowawczo prowadzone przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zwoleniu -p. Lucyny Misztak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wplp_post_views_count:
924
Skip to content