Main menu

Lenardo da Vinci 2013/2014

ue_logosyLeonardo da Vinci 2013/2014

Grupa słuchaczy naszej szkoły kierunków ratownik medyczny i opiekun medyczny w dniach 02.02.2014 – 21.02.2014 uczestniczyła w praktykach zawodowych w Dreźnie w Niemczech. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W projekcie uczestniczyła 16-osobowa grupa słuchaczy Policealnej Szkoły Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej. W skład grupy wchodziło 10 słuchaczy III semestru kierunku “ratownik medyczny” i 6 słuchaczy II semestru kierunku “opiekun medyczny”. Celem projektu było podniesienie efektów kształcenia poprzez udział słuchaczy w praktykach zagranicznych doskonalących umiejętności zawodowe ratownika medycznego i opiekuna medycznego.

Słuchacze mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności w innych warunkach, poznania nowego sprzętu ratowniczego, porównania i skonfrontowania organizacji i warunków pracy ratownika i opiekuna medycznego w Polsce i Niemczech. Nabyte doświadczenie wpłynęło nie tylko na podniesienie umiejętności zawodowych ale również na rozwój osobistych kompetencji uczestników takich jak np. kreatywność, autoprezentacja, mobilność w poszukiwaniu pracy.

W realizację projektu po stronie polskiej zaangażowane były Policealna Szkoła Pracowników Służb Społecznych, a po stronie niemieckiej WBS Training AG (jeden z najważniejszych niemieckich usługodawców kształcenia zawodowego). Praktyka pozwoliła słuchaczom zamieszkującym w rejonie o wysokiej stopie bezrobocia podnieść własną konkurencyjność na rynku pracy, a także poznać kulturę sąsiedniego kraju, nawiązać kontakty zawodowe i w warunkach naturalnych doskonalić język niemiecki.

> Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć z wyjazdu na naszym profilu na facebooku.

wplp_post_views_count:
165
Skip to content