Main menu

Informacja dla VI semestru pracownika socjalnego

Zbliża się rejestracja słuchaczy VI-go semestru na UMCS przez system IRK. Wzorem lat poprzednich prosimy o przygotowanie niezbędnych dokumentów.

Słuchacze muszą wypełnić i dostarczyć druk do rejestracji w systemie IRK. Druk do pobrania tutaj >>>>> Druk IRK
Druk można pobrać również i wypełnić na miejscu w siedzibie szkoły.

Wyjaśnienie do druku:

Podstawowe źródło utrzymania opcja do wyboru*

dochody z własności
emerytura
inne
poza rolnictwem w sektorze prywatnym
poza rolnictwem w sektorze publicznym
renta
renta rodzinna
w rolnictwie w sektorze prywatnym
w rolnictwie w sektorze publicznym
zasiłek dla bezrobotnych
zasiłek z pomocy społecznej

Prosimy o dostarczanie zdjęć, które zostaną złożone wraz z dokumentacją na UMCS. Tj. 2 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (tj. profil z lewym uchem), wymiar 3,5 cm x 4,5 cm.
Fotografie i resztę dokumentów prosimy dostarczyć jak najszybciej max. do 10 lutego 2015 r.

Prosimy również o dostarczenie aktualnej kserokopii dowodu osobistego.

Szczegółowe informacje można uzyskać u Pana Łukasza Płusy, pod nr tel. 41 2531946 bądź mailowo.

wplp_post_views_count:
132
Skip to content