Main menu

Europassy 2014/2015

16 maja 2015 r. w Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów Europass-Mobility. Dokumenty otrzymali słuchacze, którzy w bieżącym roku odbyli praktykę zawodową w Niemczech. Zagraniczny wyjazd zorganizowano w ramach programu Erasmus+ i projektu „Doświadczenie zawodowe szansą na sukces”. Wzięli w nim udział słuchacze kierunku opiekun medyczny i technik farmaceutyczny.

Europass to dokument Unii Europejskiej, mający na celu prezentowanie umiejętności zawodowych i kompetencji w sposób czytelny i przejrzysty we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Składa się z pięciu dokumentów: Curriculum Vitae, Paszportu Językowego, Suplementu do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, Suplementu do Dyplomu i Mobilności. Certyfikat honorowany jest we wszystkich krajach na terenie Unii Europejskiej i daje wyraźną przewagę podczas poszukiwania pracy zarówno w kraju, jak i za granicą.

wplp_post_views_count:
128
Skip to content