Main menu

Egzamin dyplomowy w Kolegium Pracowników Służb Społecznych

W warunkach szczególnego reżimu sanitarnego, w dniu 24 czerwca 2020 roku odbył się w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku Kamiennej, ul. Legionów 124, egzamin dyplomowy.

Swoje projekty rozwiązywania różnych problemów Społecznych zaprezentowali 15 absolwenci kierunku pracownik socjalny. m.in.

  1. Indywidualny projekt socjalny – “Pomocy rodzicom w obliczu terminalnej choroby ich dziecka”
  2. Aktywizacja osób starszych w środowisku lokalnym na przykładzie gminy Mirzec w woj. świętokrzyskim “Mirzecki Uniwersytet III wieku”

            Wszyscy zdający wykazali się dużą znajomością lokalnych problemów i kwestii społecznych, strategii ich rozwiązywania, przepisów prawa stosowanych w pomocy społecznej oraz zaprezentowali  najnowszą wiedzą z zakresu pracy socjalnej.

             W pracach Komisji powołanej przez Dyrektora Kolegium obok promotorów i recenzentów projektów dyplomowych uczestniczył  także opiekun naukowo – dydaktyczny naszego Kolegium z ramienia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

            Kolegium Pracowników Służb Społecznych kształcące w zawodzie pracownik socjalny jest szkołą publiczną, prowadzoną przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego. W Skarżysku – Kamiennej funkcjonuje od 2006 r. Aktualnie prowadzony jest elektroniczny nabór na nowy rok szkolny . Nauka na kierunku pracownik socjalny jest bezpłatna zarówno w systemie dziennym jak i zaocznym.

            Obecnie  kolegium Pracowników Służb Społecznych prowadzi również nabór na kurs specjalizacyjny (równoznaczny ze studiami podyplomowymi) w zakresie Organizacji pomocy społecznej.

prace dyplomowe słuchaczy
Komisja egzaminacyjna
wplp_post_views_count:
422
Skip to content