Main menu

Dzień Dziecka

DZIEŃ DZIECKA w CENTRUM KSZTALCENIA PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH
w SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

W dniu 1 czerwca 2016r. na terenie Szkoły odbył się piknik zorganizowany przez grupę słuchaczy kierunku pracownik socjalny z udziałem najmłodszej grupy wychowanków Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej “PRZYSTAŃ” oraz ich opiekunów.

Wspólne grillowanie, , zabawy w ogrodzie, rywalizacja w siatkówce, ping-pongu i badmintonie były okazją do nawiązania wzajemnych kontaktów i bliższego poznania się oraz świętowania Międzynarodowego Dnia Dziecka.

Organizatorzy jako przyszli pracownicy pomocy społecznej w sposób praktyczny podjęli próbę animowania środowiska lokalnego w zakresie wzajemnego wsparcia i samopomocy. Wyrazili też nadzieję, że współpraca z Placówką będzie kontynuowana.

Merytoryczną pieczę nad spotkaniem sprawowała dr Małgorzata Porąbaniec, która pełni dla Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej funkcję opiekuna naukowo-dydaktycznego z ramienia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

wplp_post_views_count:
401
Skip to content